Lovačka udruga «ŠLJUKA»
Belej

Adresa: Belej 5, 51555 Belej

MB: 03722937

OIB: 50104586939

 

Predsjednik:

  Silvano Kučić

    051-232-953

    097-621-7993 

 

Tajnik:

               Mirjana Jurlina

               098-415-400 / 051-520-988

               jurlina333@hotmail.com

 

Zastupnik u Skupštini LS PGŽ-e:

   Silvano Kučić

 

Broj lovaca: 40

 

Lovište:  VIII/131 "BELEJ-OSOR"