Nalazite se u > Lovišta
Primorska lovišta
Primorska lovišta zauzimaju obalni prostor prosječne širine 8 - 12 km na potezu od Plominskog zaljeva do Vinodolskog podgorja. ...
Goranska lovišta
Goranska lovišta zauzimaju prostor Gorskog kotara, koji je od Slovenije na sjeverozapadu odvojen kanjonima Čabranke i Kupe, a na jugoistoku se veže s Likom. ...
Otočna lovišta
Pored četiri najveće otočne skupine, otoka Krka, Cresa, Lošinja i Raba, otočna lovišta
ustanovljena su na još nekoliko manjih otoka Primorsko-goranske župani ...