Lovačko društvo «PLATAK»
Rijeka

Adresa: F. RAČKOGA 1, 51000 RIJEKA

              MB. 1572580

              OIB: 93599569131

 

Predsjednik:

    MILAN RUKAVINA

    091-537-0818

    mrukavina2@net.hr

 

Tajnik:

              -

        


Zastupnik u Skupštini LS PGŽ-e:

     MILAN RUKAVINA

 

Broj lovaca: 139

 

Lovište: bez lovišta