Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Završetak obrazovanja u lovnoj 2020/21. godini
Završetak obrazovanja u lovnoj 2020/21. godini
     Lovački savez Primorsko-goranske županije kontinuiranu organizira i provodi obrazovanja i osposobljavanja lovaca svojih članica. U lovnoj 2020/21. godini, uz pridržavanja epidemioloških mjera provedena su osposobljavanja i ispiti za zvanje lovac, lovočuvar i ocjenjivač lovačkih trofeja. Tijekom dva ispitna roka, po manjim grupama, u jesenskom i zimskom roku, Lovački je savez Primorsko-goranske županije postao bogatiji za 49 novih lovaca, od toga i 3 lovkinje te 2 lovočuvara i 4 ocjenjivača lovačkih trofeja.

     Seminare za lovačke i lovočuvarske pripravnike organizirani su u tajništvu Lovačkog saveza PGŽ-e u Rijeci koje su provodili licencirani ispitivači; dr.sc. Josip Malnar, Boris Miklić, Siniša Arh, Krešimir Janeš i Miroslav Gašparac, dok je terensku nastavu te rukovanju lovačkim oružjem organiziran na strelištu „Vojsko", te u lovištu VIII/125 -„Krasica" pod vodstvom Milorada Šepića, gdje su se pripravnici upoznali sa lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima kao i samim gospodarenjem lovištem.

     Predavanje za ocjenjivače lovačkih trofeja za polaznika seminara provodio je predsjednik Saveza dr.sc. Josip Malnar,  koji je buduće ocjenjivače lovačkih trofeja upoznao sa povijesnim razvojem lovstva, lovnom trofejistikom, obradom i ocjenjivanjem trofeja divljači kao i sa pratećim propisima u teoretskom i u praktičnom dijelu. Izobrazba je provedena prema Pravilniku o osposobljavanju kadrova u lovstvu Hrvatskog lovačkog saveza tijekom dvadesetak dana odnosno 60 sati.

     S obzirom na  pandemiju uzrokovanu koronavirusom, broj zainteresiranih kandidata nije se smanjio, te posebno veseli što se povećao interes mladih budućih lovkinja i lovaca.

     Po završetku ispita, predsjednik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, dr. sc. Josip Malnar, obratio se svim kandidatima izrazivši pohvale na njihovom uloženom trudu uz naglasak na daljnju potrebu učenja i usavršavanja, kako bi nastavili tradiciju lovstva i lovnog gospodarenja u našoj Županiji.