Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Zajedničko otvoreno lovište: VIII/132 - "PUNTA KRIŽA"
Karta lovišta nalazi se ovdje.


Lovište je smješteno na južnom dijelu otoka Cresa. Većina lovišta obrasla je mediteranskom šumom koja obiluje hrastom crnike, koji daje divljači odlične uvijete zaštite i prehrane. Ovo je najniži dio otoka te se orografija lovišta kreće od razine mora pa do 157 metara nadmorske visine.

 

Površina lovišta: ukupna 6.589 ha, od toga lovnih 6.501 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta 

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

repova/kljunova

repova/kljunova

CIC-ovih bodova


Zec obični

IV

500

30

10

-


Fazan obični

IV

800

40

32

-


Jarebica kamenjarka

IV

500

14

10

-


 

            Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: jelen lopatar (150 grla) i divlja svinja (20 grla), a od migratornih vrsta šljuka bena (185 kljunova), golub pećinar (10 kljunova) i divlja patka (5 kljunova). Brojke u zagradi označuju prosječni godišnji odstrjel.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

            U lovištu se nalazi 11 pojilišta i 2 hranilišta za sitnu divljač.

 

Popratni sadržaji u lovištu

Lovozakupnik je na raspolaganje za komercijalni lov stavio šljuku benu i goluba pećinara. Smještaj je moguć u raznim turističkim objektima u mjestima Osor i Punta Križi te na Malom Lošinju. Od izletnih destinacija važno je spomenuti stari gradić Osor te mnogobrojne pastirske stanove na Punta Križi koji svjedoče o razvijenom ovčarstvu ovih prostora.

 

Lovozakupnik: Lovačko društvo "Halmac" Nerezine, 51554 Nerezine,

     Vručić 33