Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Zajedničko otvoreno lovište: VIII/108 - "CRES"
Karta lovišta nalazi se ovdje.Lovište se nalazi na zapadnoj strani centralnog dijela otoka Cresa. Iako lovište zauzima značajnu površinu, za lov je predviđen manji dio. Naime, najveći dio lovišta zauzimaju pašnjaci za specifičan uzgoj ovaca na Cresu, a ne mali dio ovog lovišta čini slatkovodno Vransko jezero sa svojom zaštitnom zonom.

 

Površina lovišta: ukupna 16.077 ha, od toga lovnih površina 15.809 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

grla/repova/kljunova

grla/repova/kljunova

CIC-ovih bodova


Zec obični

IV

1500

50

80

-


Fazan

IV

2000

20

200

-


Jelen lopatar

Izlov

Izlov

10

12

170,06


Divlja svinja

Izlov

Izlov

100

133

128,90


 

            Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: golub grivnjaš (10 kljunova), kuna bjelica (170 repova), vrana siva (40 kljunova) i jarebica (4 kljuna), dok od migratorne divljači u lovištu je samo šljuka bena (360 kljunova). Brojke u zagradi označuju prosječni godišnji odstrjel.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

            U lovištu se nalaze 2 automatske hranilice i 120 lokava te 4 visoke čeke.

 

Popratni sadržaji u lovištu

Lovište obiluje turističkim destinacijama kao što su stari grad Cres, zaštićeno Vransko jezero, ornitološki rezervat za ugrožene bjeloglave supove te staro naselje Osor. Gostima su na raspolaganju smještaj i prehrana u hotelsko - turističkim kompleksima na otoku.

 

Lovozakupnik: Lovačko društvo "Orebica" Cres, 51557 Cres,

     Lovački dom "Sveti Vid", Cres