Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Zajedničko otvoreno lovište: VIII/106 - "NEREZINE"
Karta lovišta nalazi se ovdje.

Lovište zauzima sjeverni dio otoka Lošinja u podnožju Osorščice. Ovaj brdoviti predio obrastao je gustom mediteranskom šumom. Prilaz lovištu moguć je preko otoka Cresa koji je dalje povezan kopnom i otokom Krkom trajektnim linijama Brestova – Porozina i Valbiska – Merag.

 

Površina lovišta: ukupna 3.069 ha, od toga lovnih 2.841 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta

 

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

repova/kljunova

repova/kljunova

CIC-ovih bodova


Zec obični

IV

600

30

8

-


Fazan obični

IV

800

40

32

-


 

            Sporednih vrsta divljači značajnijih za lovstvo nema, dok su migratorne vrste šljuka bena (odstrjel 75 kljunova) i golub pećinar (odstrjel 30 kljunova). Spontanom migracijom u lovište je pristigla divlja svinja i jelen lopatar.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

            U lovištu se nalaze 4 hranilišta, 40 pojilišta i 2 automatske hranilice te 1 visoka zatvorena čeka i 2 visoke natkrivene čeke.

 

Popratni sadržaji u lovištu

Lovozakupnik je na raspolaganje za komercijalni lov stavio šljuku benu, goluba pećinara, divlju patku, jelena lopatara i divlju svinju. Lovozakupnik preuzima na sebe brigu o lovcima – gostima te organizira smještaj, prehranu, prijevoz te pratnju u lovu sa stručnim pratiocima. Lovištem prolazi poznata planinarska staza po hrptu Osorčice u dužini od 9 kilometara. Na Osorščici se nalazi planinarski dom s 10 ležaja i pratećim prostorom. Unutar lovišta nalaze se 3 autokampa.

 

Lovozakupnik: Lovačko društvo "Halmac" Nerezine, 51554 Nerezine,

     Vručić 33