Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Zajedničko otvoreno lovište: VIII/104 - "VELI LOŠINJ"
Karta lovišta nalazi se ovdje.
 


Lovište se nalazi na južnom dijelu otoka Lošinja, ali obuhvaća i otoke Koludarc i Murtar. Ovo tipično otočno lovište nastanjuje sitna divljač koja inače boravi na otocima.  Na ovaj otok je ilegalno unesena divlja svinja koja se na pojedinim dijelovima lovišta do te mjere prilagodila da je njeno istrjebljenje praktički nemoguće. Otok je cestovnom vezom povezan s otokom Cresom, a odatle se na kopno dolazi trajektnim vezama Brestova – Porozina i Valbiska – Merag preko otoka Krka.

 

Površina lovišta: ukupna 2.277 ha, od toga lovnih 1.562 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta

 

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaci(a

repova

repova

CIC-ovih bodova


Zec obični

V

600

18

6

-


 

Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: divlja svinja, kuna bjelica (100 repova), fazan, jarebica kamenjarka, vrana siva (75 kljunova), svraka, šojka kreštalica (45 kljunova), golub grivnjaš (15 kljunova), a od migratornih vrsta šljuka bena (33 kljuna) i prepelica pućpura. Brojke u zagradi označuju prosječni godišnji odstrjel.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

            U lovištu se nalazi 5 pojilišta i 7 lokava.

 

Popratni sadržaji u lovištu

U Velom Lošinju nalazi se poznata crkva svetog Antona s tornjem iz 15. stoljeća, te starorimska kula. U Velom Lošinju tijekom ljeta održava se niz pučkih svečanosti, a u mjesecu listopadu poznat je otvoreni obrtnički bal.
 

Lovozakupnik:
 
ŽLD "Vepar" Njivice