Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Zajedničko otvoreno lovište: VIII/103 - "ILOVIK"
Karta lovišta nalazi se ovdje.


Lovište se nalazi na malim otocima jugoistočno od Malog Lošinja, a to su: Ilovik, Sveti Petar, Kozjak, Male Orjule, Vele Orjule, Oruda i Palacol. Otoci su ispresijecani stazama, a nadmorska visina je blaga i kreće se od 0 – 88 metara nadmorske visine.

 

Površina lovišta: ukupna 858 ha, od toga lovnih 812 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta

 

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

repova/kljunova

repova/kljunova

CIC-ovih bodova


Zec obični

IV

300

18

6

-


Fazan obični

IV

200

10

8

-


 

            Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: kunić divlji (20 repova), golub pećinar (15 kljunova), vrana siva (10 kljunova) te čavka (10 kljunova), a od migratornih vrsta samo šljuka bena (15 kljunova). Brojke u zagradi označuju prosječni godišnji odstrjel.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

U lovištu ima 10 pojilišta – lokava te 2 hranilišta za sitnu divljač.

 

Popratni sadržaji u lovištu

U lovištu se nalazi značajna ornitološka oaza jer otoke nastanjuje čak 14 vrsta zaštićenih ptica. Gostima su za smještaj na raspolaganju apartmani u Iloviku te konoba „Stari mlin“ s ilovičkim ribljim specijalitetima. Osim lova, lovozakupnik također nudi mogućnosti: ribarenja, lignjarenja, udičarenja, vježbe pasa goniča i ptičara te vježbanje pasa jamara u gateru s divljim svinjama.

 

Lovozakupnik: Obrt za ugostiteljstvo i lovstvo „Tri maruna“, 51511

     Malinska, Poljica 17