Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Zajedničko otvoreno lovište: VIII/102 - "RAB"
Karta lovišta nalazi se ovdje.Lokacija lovišta je na otoku Rabu na području Primorsko - goranske županije, prema sustavu lokalne samouprave. Nalazi se na području grada Raba i općine Lopar, te se prostire na području katastarskih općina Barbat, Banjol, Mundanije, Supetarska draga, Lopar i Kampor. Jedini dio otoka koji nije pokriven lovištem je poluotok Kalifront. U lovištu je nastanjena sitna divljač koja u svom staništu ima zadovoljavajuće prirodne uvjete. Otok Rab povezan je s kopnom trajektnom linijom Jablanac – Rab.

 

Površina lovišta: ukupna 7.030 ha, od toga lovnih 6.261 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta 

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

repova/kljunova

repova/kljunova

CIC-ovih bodova


Zec obični

III

2400

216

90

-


Fazan obični

III

1300

130

500

-


 

Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: kunić divlji i golub pećinar, od migratornih vrsta prepelica pućpura (35 kljunova), golub grivnjaš (10 kljunova) i šljuka bena (42 kljuna). Brojke u zagradi označuju prosječni godišnji odstrjel.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

U lovištu se nalazi 120 pojilišta - lokava.

 

Popratni sadržaji u lovištu

Gostima lovišta na raspolaganju stoje hotelsko – ugostiteljski kapaciteti otoka, te usluge u kućnoj radinosti. Otok Rab sam po sebi obiluje povijesnim spomenicima kao što su ruševne zidine crkve sv. Kuzme i Damjana u Barbatu, crkva sv. Stjepana s ranokršćanskim sarkofagom, crkva sv. Mateja u Mundanijama, crkva sv. Petra u Supetarskoj Dragi, crkva sv. Marije i crkva sv. Ivana u Loparu, te franjevački samostan sv. Eufemije u Kamporu. Zanimljive manifestacije su na dan sv. Kristofera, zaštitnika grada Raba, proslava Male Gospe u Loparu, dok je posljednja nedjelja u travnju rezervirana za zavjetni dan Rabljana „Križi“ ,kojim povodom kreću procesije iz svih mjesta prema gradskoj katedrali.


Lovozakupnik: Lovačko društvo "Otok Rab" Rab, 51208 Rab, Banjol 6