TIJELA SKUPŠTINE SAVEZA

IZVRŠNI ODBOR 2022. – 2026. god:

1.  Dr. sc. Josip Malnar - predsjednik (LD "Tetrijeb" Čabar)
2.  Dr. sc. Boris Miklić - dopredsjednik (LD "Medviđak" Drivenik)
3.  Anton Bolonić - dopredsjednik (LD "Orebica" Krk)
4.  Igor Baraba  - član (LD „Jelenski jarak" Vrbovsko)
5.  Dr. sc. Nado Bukvić  - član (LD "Lisjak" Kastav)
6.  Andrea Dešković - član (LD "Perun" Mošćenička Draga)
7.  Marinko Kauzlarić - član (LD „Srnjak" Fužine-Lokve)
8.  Jozo Matošević - član (LD "Orebica" Cres)
9.  Matija Laginja - član (HLD "Zec" Klana)
10. Mladen Mauhar - član (LU "Vidra" Turke)
11. Anton Petrinić - član (LD "Kuna" Lopar)
12. Milorad Šepić - član (LD "Tuhobić" Krasica)
13. Igor Uremović - član (LD "Gradina" Novi Vinodolski)
 Tajnik Saveza:
     Bojan Marković (LD "Platak" Rijeka)
 

NADZORNI ODBOR:

1. Miroslav Gašparac - predsjednik (LD "Jelen" Skrad-Ravna Gora)
2. Edvard Primožić - član (LD" Kobac 1960." Lovran)
3. Zdenko Perić - član (LD "Golub" Kampor)

ARBITRAŽNI SUD:

1. Silvano Kučić - predsjednik (LU "Šljuka" Belej)
2. Željko Marušić - član (LU "Srndać" Grižane- Belgrad)
3. Petar Goleš - član (LD "Halmac" Nerezine)
STEGOVNI SUD:
1. Zlatko Vukelić - predsjednik (LD "Srndać" Hreljin)
2. Željko Vidas - član (LD "Kunić" Rab)
3. Mr. sc. Valter Crnković - član (LD "Srndać" Brod Moravice)

ZASTUPNICI U SKUPŠTINI HLS-a:

1. Dr. sc. Josip Malnar
2. Dr. sc. Boris Miklić
3. Dr. sc. Nado Bukvić