TIJELA SKUPŠTINE SAVEZA

 

1. IZVRŠNI ODBOR 2018. – 2022. god:

    1.  Dr. sc. Josip Malnar (predsjednik) - LD "Tetrijeb" Čabar


    2.  Marinko Linić (dopredsjednik) - LD "Jelen" Čavle


    3.  Damir Babić - LU "Lipov vrh" Severin - Lukovdol


    4.  Anton Bolonić - LD "Orebica" Krk


    5.  Andrea Dešković - LD "Perun" Mošćenička Draga


    6.  Stevan Gledić - LD "Halmac" Nerezine (od 2018. do 2020. godine)

         
        Jozo Matošević - LD "Orebica" Cres (od 2021. do 2022. godine)


    7.  Matija Laginja - HLD "Zec" Klana


    8.  Mladen Mauhar - LU "Vidra" Turke


    9.  Boris Miklić - LD "Medviđak" Drivenik


   10. Anton Petrinić - LD "Kuna" Lopar


   11. Milorad Šepić - LD "Tuhobić" Krasica


   12. Igor Uremović - LD "Gradina" Novi Vinodolski


   13. Nenad Vančina - LD "Tetrijeb" Delnice


        Tajnik Saveza:
        Bojan Marković - LD "Platak" Rijeka
 

2. POVJERENSTVA I KOMISIJE SKUPŠTINE LOVAČKOG SAVEZA

NADZORNI ODBOR:

      1. Miroslav Brakuza - predsjednik

       2. Igor Baraba - član

       3. Branko Curl - član

 

ARBITRAŽNI SUD:

      1. Valter Crnković - predsjednik

       2. Zrinjko Lučić - član

       3. Ivan Mencer - član

               

STEGOVNI SUD:

       1. Edvard Primožić - predsjednik

         2. Marinko Kauzlarić - član

         3. Darko Tus - član

 

ZASTUPNICI U SKUPŠTINI HLS-a:

         1. Dr. sc. Josip Malnar

           2. Marinko Linić

           3. Ivan Bolonić