TIJELA SKUPŠTINE SAVEZA

 

1. IZVRŠNI ODBOR 2018. – 2022. god:

    1.  Dr. sc. Josip Malnar (predsjednik) - LD "Tetrijeb" Čabar


    2.  Marinko Linić (dopredsjednik) - LD "Jelen" Čavle


    3.  Damir Babić - LU "Lipov vrh" Severin - Lukovdol


    4.  Anton Bolonić - LD "Orebica" Krk


    5.  Andrea Dešković - LD "Perun" Mošćenička Draga


    6.  Stevan Gledić - LD "Halmac" Nerezine


    7.  Matija Laginja - HLD "Zec" Klana


    8.  Mladen Mauhar - LU "Vidra" Turke


    9.  Boris Miklić - LD "Medviđak" Drivenik


   10. Anton Petrinić - LD "Kuna" Lopar


   11. Milorad Šepić - LD "Tuhobić" Krasica


   12. Igor Uremović - LD "Gradina" Novi Vinodolski


   13. Nenad Vančina - LD "Tetrijeb" Delnice


          Tajnik Saveza:
         Bojan Marković - LD "Platak" Rijeka
 

2. POVJERENSTVA I KOMISIJE SKUPŠTINE LOVAČKOG SAVEZA

                NADZORNI ODBOR:

                     1. Miroslav Brakuza - predsjednik

                  2. Igor Baraba - član

                  3. Branko Curl - član


                ARBITRAŽNI SUD:

                      1. Valter Crnković - predsjednik

                   2. Zrinjko Lučić - član

                   3. Ivan Mencer - član


                STEGOVNI SUD:

                       1. Edvard Primožić - predsjednik

                   2. Marinko Kauzlarić - član

                   3. Darko Tus - član


               ZASTUPNICI U SKUPŠTINI HLS-a:

                      1. Dr. sc. Josip Malnar

                  2. Marinko Linić

                  3. Ivan Bolonić