Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Sastanak u PU Primorsko-goranske županije
Sastanak u PU Primorsko-goranske županije
    U prostorijama Policijske uprave Primorsko-goranske održan je radni sastanak predstavnika Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije i predstavnika Policijske uprave Primorsko-goranske, u okviru nastavka suradnje Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije i Policijske uprave Primorsko-goranske. Glavna tema sastanka bila je osiguranje od šteta, prvenstveno od naleta vozila na divljač, odnosno protokol o naknadi šteta koje nastaju
 
     Sastanku ispred Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije prisustvovali su predsjednik Lovačkog saveza dr. sc. Josip Malnar, dopredsjednici dr. sc. Boris Miklić i Anton Bolonić te tajnik Lovačkog Saveza Bojan Marković, a ispred Policijske uprave Primorsko-goranske načelnik Tomislav Dizdar, načelnik Postaje prometne policije Rijeka Ivica Filipović i Jure Jurković iz Službe za sigurnost cestovnog prometa.
 
     Dr. sc. Josip Malnar je informirao prisutne, s obzirom da je istekla polica osiguranja koju je Ministarstvo poljoprivrede sklopilo s Eurohercom, od 1. lipnja 2022. godine do zaključivanja nove police, osiguranje preuzeti Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa Hrvatskim lovačkim savezom. Posebno se osvrnuo na Protokol o naknadi šteta koje nastaju kao posljedica prometnih i drugih nesreća u kojima je sudjelovala divljač. Njime je propisan način utvrđivanja odgovornosti, izvida i procjene štete, vrijednosti nastale štete i naknade za štetu čija je posljedica materijalna šteta na cestovnim i željezničkim vozilima ili smrt, teška tjelesna ozljeda ili ozljeda sudionika prometne nesreće koja je nastala na javnim cestama ili javnim prometnim površinama i željezničkim prugama, osim na autocestama i javnim cestama, prometnim površinama i željezničkim prugama koje su unutar područja obuhvaćenog Programom zaštite divljači (PZD) za koje je odgovorna jedinica lokalne samouprave (JLS).
 
     Protokol o rješavanju šteta obuhvaća postupke koji se odnose na postupanje u slučaju nastanka štetnog događaja, odštetni zahtjev (prijava štete), izvid i procjenu štete, utvrđivanje iznosa štete, utvrđivanje osnovanosti odštetnog zahtjeva i naknada štete. Vozač vozila koji je sudjelovao u prometnoj nesreći koja je uzrokovana naletom vozila na divljač ili naletom divljači na vozilo i koja je nastala na javnoj cesti ili javnoj prometnoj površini dužan je neodgodivo pozvati nadležnu policijsku postaju i do dolaska policije ostati na mjestu događaja. Policija će neodgodivo o nastanku prometne nesreće u kojoj je sudjelovala divljač pozvati lovoovlaštenika koji je nadležan za to područje.  Osoba koju je ovlastio lovoovlaštenik na čijem je području nastala šteta sastavit će internu zabilješku o prometnoj nesreći koja mora najmanje sadržavati podatke o mjestu, datumu i satu nastanka prometne nesreće, registracijskoj oznaci vozila koje je oštećeno zbog sudjelovanja divljači i vrstu divljači, a ako je moguće, i snimiti fotografije mjesta prometne nesreće, oštećenog vozila, kao i divljači u slučaju kada je ona ostala na mjestu prometne nesreće ili se nalazi u neposrednoj blizini. Sve te podatke lovoovlaštenik dostaviti će županijskim lovačkim savezima, a oni Hrvatskom lovačkom savezu.
 
     Dogovoreno je da će Lovački savez Primorsko-goranske županije PU Primorsko-goranske županije dostaviti imena i prezimena te kontakt ovlaštenih osoba svih lovoovlaštenika kako bi na poziv policijskog službenika one izašle na mjesto naleta vozila na divljač.
 
     Načelnik PU Tomislav Dizdar iznio je da se suradnja lovaca i policije provodi na nacionalnom nivou, te se ta suradnja odvija i na području Primorsko-goranske županije, te da, kao lovac, dobro poznaje problematiku sa kojom se susreću svi naši lovci, koja se najviše odnosi na nalete vozila na divljač.