Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Redovna Skupština Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije
Redovna Skupština Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije
 U hotelu „Malin" u Malinskoj, 28. lipnja 2020. godine održana je redovna Skupština Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije. Skupštinu je otvorio predsjednik županijskog saveza dr. sc. Josip Malnar pozdravivši goste i prisutne zastupnike. Radnim dijelom Skupštine predsjedao je predsjednik Lovačkog saveza PGŽ-e dr. sc. Josip Malnar, dok su Marinko Linić, Boris Miklić, Mladen Mauhar i Anton Bolonić činili radno predsjedništvo. Od 45 članova Skupštine bilo je prisutno 39 zastupnika sa pravovaljanom vjerodajnicom, koji su sva prezentirana izvješća usvojili jednoglasno, te je zaključak da se Savez ponašao manirom dobrog gospodara, a sve aktivnosti vođene su sa ciljem unapređenja i razvoja lovstva na području Primorsko-goranske županije. Uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju Nadzorni je odbor zaključio kako je poslovanje bilo u skladu sa Zakonom i normativnim aktima Saveza što je i sama potvrda o uspješnost vođenja i provođenja aktivnosti Saveza u protekloj lovnoj godini.

     Kroz izvješća, dr. sc Josip Malnar informirao je prisutne je naš Savez, putem Javnog za sufinanciranje programa iz područja lovstva Primorsko-goranske županije  dobio 20.000,00 kn za razvoj lovnog streljaštva, 15.000,00 kn za razvoj lovne kinologije te 23.000 kn za izdavanje priručnika „Pregled divljači nakon odstrela", autora dr. sc. Tibora Andreanszkog, čija je promocija održana nakon redovne Skupštine Saveza. Za ovu godinu, putem Javnog poziva osigurana su sredstva za izgradnju kapelice „Sv. Huberta" na Platku, za provedbu mjera uzgoja i očuvanja životinjskih vrsta značajnih za lovno gospodarenje, te za razvoj lovnog streljaštva i lovne kinologije.

     U prethodnoj lovnoj godini realizirana su sva županijska natjecanja u lovnom streljaštvu te sve lovnokinološke aktivnosti, s izuzetkom ispita na krvnom tragu, jer nije bilo zainteresiranih za navedeno natjecanje. Na državnom prvenstvu u lovnoj kinologiji, na 11. lovnokinološkom kupu „Sv. Hubert" i na 10. kupu za pse glasnog gona u radu na divlju svinju u gateru obje ekipe osvojile su 3. mjesto u ekipnoj konkurenciji, te smo nakon 10. sjednice Izvršnog odbora Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, upriličili prijam za 5 natjecatelja, članova našeg Saveza, čestitavši im na ostvarenim rezultatima.
 
     Prošle jeseni otvoren je i Srednjeeuropski uzgojni centar „Tetrijeb gluhan" u Gorskom kotaru, na području Farjev Laz, pokraj Tršća, prilikom kojeg su u veliku volijeru za podivljavanje uzgojenih jedinki tetrijeba gluhana ispuštena i dva mužjaka, nazvani Kvarner i Goran, čiji su kumovi predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Đuro Dečak i Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, u cilju podivljavanja i povećanja populacije ove strogo zaštićene vrste planinske ptice iz ledenoga doba.
 
     Provedena je izobrazba kadrova u lovstvu, a grupa lovaca iz naše županije položila je ispit za lovnika. Interes članica zastupali smo sudjelovanjem na različitim dogovorima, sastancima i sjednicama s pojedincima i institucijama na razini Županije i Republike Hrvatske. Naši su kontakti s resornim Ministarstvom i Hrvatskim lovačkim savezom svakodnevni i razvijaju se na obostrano zadovoljstvo.
 
   Donesen je i Plan rada za lovnu 2020/21. godinu u kojoj ćemo i dalje, u suradnji s Primorsko goranskom županijom, pripremiti odgovarajuće programe za korištenje sredstava lovozakupnine kao što su izgradnja, adaptacija i opremanje lovačkih kuća namijenjenih za lovni turizam za domaće i strane lovce u lovištima kojima gospodare naše članice, izgradnja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, nabava i uzgoj žive divljači, uzgoj i očuvanje životinjskih vrsta značajnih za lovno gospodarenje, razvoj lovnog streljaštva i lovne kinologije. Nastaviti će se sa pomoći pri aktivnostima na očuvanju staništa i zaštite divljači u svim lovištima Županije, te i dalje aktivno sudjelovati na dioničkim radionicama o velikim zvijerima, kao i ostalih životinjskih vrsta vezanih uz lovstvo i lovno gospodarenje. U planu su i izdavanja publikacija vezanih za lovstvo i lovno gospodarenje, kao nastavak tiskanog priručnika „Pregled divljači nakon odstrela", autora dr.sc. T. Andreanszkog, kao prvog priručnika za prvi pregled odstrijeljene divljači u Republici Hrvatskoj. Ujedno će biti otvorena biblioteka u tajništvu saveza u kojoj će svi naši članovi moći pronaći literaturu koja ih interesira.
 
     Na području Platka, kao centralnom dijelu lovišta naše Županije, tijekom ove godine izgraditi će se kapelica „Sv. Huberta". U suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom raditi na permanentnom usavršavanju sustava obrazovanja kadrova u lovstvu, aktivno učestvovati u primjeni zakona o lovstvu i ostalih podzakonskih akata te poduprijeti nastojanja osiguranja lovišta za štete u poljoprivredi i prometu
 
     Graciano Prekalj, dopredsjednik Hrvatskog lovačkog saveza i predsjednik Lovačkog saveza Istarske županije pozdravio je sve prisutne goste i zastupnike u Skupštini, te iskazao posebnu čast na prisustvovanju Skupštini našeg Saveza. Prenio je pozdrave od predsjednika Hrvatskog lovačkog saveza Đure Dečaka, kao i od svih lovaca Istarske županije te se zahvalio na izuzetnoj suradnji sa našim Savezom koji traje već dugi niz godina. Osvrnuo se na mjere ranog otkrivanja i sprječavanja unosa virusa Afričke svinjske kuge (ASK) u Hrvatskoj. Iskazao je nadu da će brojnost stranih lovaca i dalje biti kao i prethodnih godina s ciljem lovnog turizma. Informirao je prisutne o formiranom povjerenstvo za pripremu natječaja kojim bi se osigurali za štete u poljoprivredi i prometu, te pregovorima Hrvatskog lovačkog saveza u cilju rješavanja sudskih sporova koji datiraju prije potpisivanja kolektivnog osiguranja.U ime svih lovaca Istarske županije, kao i u svoje ime, čestitao je na dosadašnjem radu i rezultatima, te zaželio puno uspjeha u budućem radu.

     Melita Raukar, pročelnica odjela za turizam, poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije se zahvalila na dosadašnjoj suradnji koja je bila na izuzetnom nivou, te prenijela pozdrave od župana Zlatka Komadine i njegovih suradnika. Napomenula je da će Primorsko-goranska županija i dalje nastaviti pratiti Lovački savez Primorsko-goranske županije i sve njene članice u zakonskim okvirima i sredstvima kojima Primorsko-goranska županija raspolaže. Primorsko goranska županija je u 2019. i 2020. godini raspisala Javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz područja lovstva, te je pokrenut i EU projekt Carnivora Dinarica, vezan uz očuvanje velikih zvijeri – risa, vuka i medvjeda, kako bi se stvorili bolji uvjeti za njihov suživot s ljudima, te su u planu organizacije radionica vezanih uz lovstvo i lovno gospodarenje, na kojima će sudjelovati i članice Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije. U sklopu projekta u Gorskom kotaru u mjestu Stara Sušica otvoriti će se Centar za posjetitelje „Velike zvijeri" s ciljem valorizacije prirodne baštine i zaštićenih životinjskih vrsta u promidžbi i brendiranju Gorskog kotara. Zaželjela je puno uspjeha u daljnjem radu, u nadi uspješne buduće suradnje Primorsko-goranske županije i Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije sa svojim članicama i članovima.

     Ivan Marinč, predstavnik Zveze Lovskih družin Kočevje i Janez Škrlj, predstavnik Zveze Lovskih družin Notranjske zahvalili su se na pozivu, čestitavši na 25. obljetnici našeg Saveza i ostvarenim rezultatima u prethodnoj lovnoj godini, zaželjevši puno uspjeha u budućem radu i daljnjoj uspješnoj suradnji.

     U ime domaćina, načelnika Općine Malinska-Dubašnica Roberta Antona Kraljića, Anton Bolonić zaželio je uspješan rad svim lovcima našeg Saveza i dobru kob, naglasivši dobru suradnju lovaca otoka Krka i lokalne samouprave na otoku Krku, prenoseći lijepe želje povodom 25. obljetnice Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije.
 
Bojan Marković, dipl.ing.šum.