Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Promocija edicije „To smo mi“ i dodjela vanrednih lovačkih odlikovanja
Promocija edicije „To smo mi“ i dodjela vanrednih lovačkih odlikovanja
     U Domu kulture u Dražicama održana je prezentacija edicije „To smo mi" i dodjela vanrednih lovačkih odlikovanja zaslužnim lovcima, članovima Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije.
     Dr. sc Josip Malnar, predsjednik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, zahvalio se svim članovima i članicama koje su dostavljale tražene podatke za ediciju „To smo mi", svim članovima Izdavačkog savjeta i tajniku Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, koji su prikupljali i pripremali tekstove i fotografije te Danijelu Popoviću koji je prikupljene podatke grafički obradio i pripremio za tisak.
     Lovački savez Primorsko-goranske županije njeguje tradiciju izdavanja edicija vezanih za lovstvo, najviše zahvaljujući našem pokojnom Alojziju Frkoviću, te smo u 27 godina postojanja izdali dvadesetak naslova lovačke tematike, promičući naše lovno bogatstvo, lovačku kulturu i baštinu našeg Saveza. Naši članovi neumorno ulažu svoj trud i znanje u cilju unapređenja i razvoja lovstva te promicanje svojih matičnih lovačkih društava. Ovim izdanjem, javnost će se upoznati s članicama Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije te steći uvid u sve ono što lovci čine i čime se bave. U pripremi je i edicija o jelenu običnom na području Primorsko-goranske županije, te ćemo time nastaviti sa izdavačkom djelatnošću našeg Saveza - rekao je u uvodu dr. sc. Josip Malnar.
     Nakladnik edicije „To smo mi", koja se sastoji od 196 stranica u tvrdom uvez, formata A5 je Lovački savez Primorsko-goranske županije, urednik je dr. sc. Josip Malnar dok je lekturu odradila doc. dr. sc. Marija Malnar Jurišić. Fotografije su korištene iz arhive našeg Saveza, te one koje su dostavljale naše članice.
     Edicija se sastoji od četiri cjeline; u kojoj je predstavljena kratka povijest Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, 11 članica s područja Gorskog kotara, 18 članica s područja Primorja i 14 članica sa Kvarnerskih otoka, u kojoj smo predstavili sve naše članice sa kratkom poviješću, te grbom, zastavom, pečatom, amblemima, značkama te lovačkim objektima i lovištima kojima gospodare naša lovačka društva/udruge i dali uvid u njihove aktivnosti  - rekao je dr. sc. Boris Miklić, predsjednik Izdavačkog savjeta.
     Nakon prezentacije, dr.sc. Josip Malnar, dr. sc. Boris Miklić i Zrinjko Lučić dodijelili su plakete Hrvatskog lovačkog saveza, Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije te vanredna lovačka odlikovanja zaslužnim članovima našeg Saveza. S obzirom da smo 2021. godine bili domaćini uspješno organiziranog državnog prvenstva Hrvatskog lovačkog saveza u lovnoj kinologiji, lovačkim društvima „Vinodol" Vinodol, „Srnjak" Fužine-Lokve,  „Tetrijeb" Delnice i „Jelen" Skrad-Ravna Gora i lokalnim samoupravama na čijim se područjima državno prvenstvo održavalo, dodijeljene su zlatne plakete Hrvatskog lovačkog saveza.
     Dr. sc. Nado Bukvić obratio se u ime nagrađenih lovaca, zahvalivši se na priznanjima, koji predstavljaju i obvezu za još intenzivniji rad u cilju unapređenja i razvoja lovstva našeg Saveza. Ujedno je pohvalio sve one koji su sudjelovali u aktivnostima vezanim za izdavanje edicije „To smo mi", napomenuvši da samo ono koji pišu, znaju kolika je uloženog truda utkano da bi ovakva edicija ugledala svijetlo dana. 
     Zamjenik župana Primorsko-goranske županije Petar Mamula nadovezao se da i kroz ovakve edicije moramo isticati što sve lovkinje i lovci svojim aktivnostima u matičnim društvima čine kroz volonterski rad te promovirati lovstvo u Hrvatskoj u cilju zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore, zahvalivši se vodstvu našeg Saveza na čelu sa dr. sc. Josipom Malnarom na odličnoj suradnji sa Primorsko-goranskom županijom.