Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1034

Na temelju članka 74. stavka 8. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« br. 140/05, 75/09, 14/14, 21/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 41/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 67/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POTVRDI O PODRIJETLU DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA I OBILJEŽAVANJU KRUPNE DIVLJAČI EVIDENCIJSKIM MARKICAMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Pravilniku o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama (»Narodne novine« br. 95/10) prilozi 4. i 6. zamjenjuju se novim prilozima 4. i 6. i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/14

Urbroj: 525-11/1032-17-1

Zagreb, 28. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Prilog 4.

Prilog 6.Link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_44_1034.html