Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Pravilnik o izmjenama pravilnika o lovostaju
Pravilnik o izmjenama pravilnika o lovostaju

Ministarstvo poljoprivrede

1033

Na temelju članka 59. stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« br. 140/05, 75/09, 14/14, 21/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 41/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 67/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i prethodnog mišljenja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode ministar poljoprivrede donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA PRAVILNIKA O LOVOSTAJUČlanak 1.

U Pravilniku o lovostaju (»Narodne novine« br. 67/10, 87/10 i 97/13), u članku 4. točki A. KRUPNA DIVLJAČ riječi:

»jelen (Cervus elaphus L.)

jelen – od 16. siječnja do 15. kolovoza

košuta – od 16. siječnja do 30. rujna

tele – od 1. ožujka do 30. rujna

jelen lopatar (Dama dama L.)

jelen – od 1. veljače do 15. rujna

srna (Capreolus capreolus L.)

srnjak – od 1. listopada do 30. travnja

srna i lane – od 1. veljače do 30. rujna«

zamjenjuju se riječima:

»jelen (Cervus elaphus L.)

jelen – od 16. veljače do 15. kolovoza

košuta – od 16. siječnja do 31. kolovoza

tele – od 1. ožujka do 31. kolovoza

jelen lopatar (Dama dama L.)

jelen – od 16. veljače do 15. rujna

srna (Capreolus capreolus L.)

srnjak – od 1. listopada do 15. travnja

srna i lane – od 1. veljače do 31. kolovoza«.

U točki B. SITNA DIVLJAČ riječi:

»jazavac (Meles meles L.)

– od 1. prosinca do 31. srpnja«

zamjenjuju se riječima:

»jazavac (Meles meles L.)

– od 1. siječnja do 31. srpnja«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/17

Urbroj: 525-11/1032-17-2

Zagreb, 19. travnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.Link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_44_1033.html