Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Održana terenska nastava za lovce pripravnike
Održana terenska nastava za lovce pripravnike
     Temeljem sustava za izobrazbu lovca putem edukacijske platforme Hrvatskog lovačkog saveza, Lovački savez Primorsko-goranske županije, sukladno Pravilniku o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06) organizirao je praktični dio i terensku nastavu s naglaskom na "Lovačko oružje, streljivo i lovna balistika" te položenu uporabu lovačkog oružja. 

     U lovištu VIII/128 - "Ponikve-Gradina", kojim gospodari LD „Kamenjarka" Kukuljanovo-Škrljevo održana je terenska nastava u kojem su se prisutni kandidati upoznali sa gospodarenjem lovištem, obilazeći  hranilišta za krupnu i sitnu divljač, solišta te umjetna i prirodna pojilišta kao i sve lovnogospodarske i lovnotehničke objekte. Na strelištu „Vojsko" SK-a "Kvarner" Kukuljanovo, kandidati su upoznati sa rukovanjem i gađanjem iz lovačkog oružja te sigurnosti u lovu.