Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Održana terenska nastava za lovačke pripravnike
Održana terenska nastava za lovačke pripravnike      Lovački savez Primorsko-goranske županije, sukladno Pravilniku o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06) organizirao je praktični dio i terensku nastavu, temeljem prijave kandidata u sustav za izobrazbu lovca putem edukacijske platforme Hrvatskog lovačkog saveza.

 

Na strelištu „Vojsko" SK-a "Kvarner" Kukuljanovo, kandidati su upoznati sa vrstama i korištenjem lovačkog oružja, streljivom, lovnom balistikom, ciljnicima te su bili u mogućnosti praktički uvježbati načinom rukovanja lovačkim oružjem s naglaskom na mjerama sigurnosti.

 

U lovištu VIII/128 - "Ponikve - Gradina", lovoovlaštenika LD „Kamenjarka" Kukuljanovo-Škrljevo održana je terenska nastava u kojem su se prisutni kandidati upoznali sa načinom uzgoja divljači, osnovama prihrane i prehrane divljači, lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima i načinima njihove izgradnje, uređenju lovišta, osnovama lovne trofeistike, štetama od divljači, morfologije i biologije divljači te sa osnovama građe pasa, radnim skupinama i pasminama lovačkih pasa, uzgojem, držanjem i njihovom obukom.

Sljedeća terenska nastava održati će se tijekom mjeseca rujna, nakon koje će biti organiziran pismeni i usmeni dio ispita za buduće lovkinje i lovce.