Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Obavijest lovoovlaštenicima
Obavijest lovoovlaštenicima
     Temeljem članka 71., Zakona o lovstvu (NN 99/18) i Pravilnika o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima, ovlaštenik prava lova dužan je do 31. svibnja dostaviti Hrvatskom lovačkom savezu evidenciju trofeja divljači za prethodnu lovnu godinu na propisanom obrascu, o čemu HLS vodi središnju evidenciju.

     Radi brže i jednostavnije dostave i obrade ETD obrazaca, omogućava se lovoovlašteniku  da zakonsku obvezu odradi ELEKTRONSKIM PUTEM na način da se putem web stranice Hrvatskog lovačkog saveza (www.hls.com.hr) preuzme ETD obrazac, te isti ispuni u digitalnom obliku i povratno pošalje na mail marinko.sebecic@hls.t-com.hr.   

 
Napomena: NIJE POTREBNO SLATI OCJEMBENE LISTOVE!