Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Informacije o izradi lovnogospodarskih osnova putem stručne službe Hrvatskog lovačkog saveza
Informacije o izradi lovnogospodarskih osnova putem stručne službe Hrvatskog lovačkog saveza<br>      Podsjećamo  lovoovlaštenike zajedničkih županijskih lovišta da bi bilo dobro što žurnije razdužiti još važeće lovnogospodarske osnove, te prema Hrvatskom lovačkom savezu dostave sljedeće podatke, kako bi se u što kraćem vremenskom roku izradile nove lovnogospodarske osnove na korist svih lovoovlaštenika koji su sklopili ugovor o izradi lovnogospodarskih osnova putem stručne službe Hrvatskog lovačkog saveza:

1.         Naziv i broj lovišta;

2.         Točan naziv društva / udruge;

3.         Točna adresa društva / udruge;

4.         OIB društva/ udruge;

5.         Ime i prezime predsjednika i kontakt;

6.         Osnovni podaci o lovoovlašteniku;

7.         Ispunjenu lovnogospodarsku osnovu za razdoblje gospodarenja 1. travnja

           2007. do 31. ožujka 2017. godine;

8.         Odluku o ustanovljenju lovišta;

9.         Ugovor o zakupu prava lova;

10.      Ugovor s Hrvatskim šumama (ishodit ćete nakon potpisivanja ugovora);

11.      70,00 kn biljega (35,00 kn za Uvjete zaštite prirode (ishoditi će ih Hrvatski

           lovački savez) i 35,00 kn za Rješenje o odobrenju LGO);

12.      Popis lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata (LGO - 11);

13.      Popis jačih ocijenjenih trofeja po lovnim godinama (CIC točaka i lovna godina

           odstrjela);

14.      Mjesta obilježbe granica lovišta (Mjesta gdje su postavljene table).


Ukoliko još važeću lovnogospodarsku osnovu imate i u elektronskom obliku, poželjno je dostaviti je i kao takvu, kako bi se u što kraem roku izradila nova lovnogospodarska osnova.