Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Državno uzgajalište divljači: VIII/16 - "PLAVNIK"
Karta lovišta nalazi se ovdje.
 
Uzgajalište divljači „Plavnik“ nalazi se na  nenaseljenom  otočiću Plavnik između Srednjih vrata i Kvarnerića, odnosno Krka i Cresa, a dijeli ih morski kanal Krušija.Otočić je dug 6,3 km i širok 2,3 km. Najviša točka otoka dostiže 194 m. Nerazvedena obala strma je na sjevernoj i sjeveroistočnoj strani. Teren čini kamenjar mjestimično prekriven makijom. Jugoistočno se nalaze otočići Kormati, a istočno otočić Mali Plavnik.

 

Površina uzgajališta: ukupna 864 ha, od toga lovnih 864 ha.

 

Divljač u uzgajalištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta 

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

grla

grla

CIC-ovih bodova


Jelen lopatar

I

864

162

56

177,10


 

            Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: zec obični (odstrjel 12 repova) te kunić divlji (odstrjel 8 repova), a od migratornih vrsta samo šljuka bena.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost uzgajališta

            U uzgajalištu nema značajnijih lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata koji bi bili od koristi za lov.

 

Popratni sadržaji u uzgajalištu

            Osim lova moguć je obilazak uzgajališta brodom te promatranje divljači.

 

Lovozakupnik: Farma Plavnik d.o.o., 51500 Krk, J. Pupačića 6