Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Državno otvoreno lovište:VIII/6-"KALIFRONT"
Karta lovišta nalazi se ovdje.

Pripada lovištima sredozemnog tipa, a obuhvaća područje jugozapadnog dijela otoka Raba. Lovištem upravlja Šumarski fakultet iz Zagreba. Osim u lovne svrhe koristi se i za  znanstvena istraživanja. Teren lovišta je vrlo razveden s velikim brojem uvala, dok je središnji dio lovišta krška zaravan obrasla gustom vegetacijom. Klima je eumediteranska, a vegetacijski je najzastupljenija zajednica hrasta crnike. U lovištu se nalazi pod zaštitom Specijalni rezervat šumske vegetacije – šuma Dundo, jedna je od najočuvanijih sredozemnih šuma.

 

Površina lovišta: ukupna 1.611 ha, od toga lovnih 1.601 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

grla

grla

CIC-ovih bodova


Muflon

I

1100

115

39

233,60


Jelen aksis

II

630

37

7

303,10


 

            Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: zec obični, kunić i fazan obični, a od migratornih vrsta šljuka bena (odstrjel 60 kljunova) i golub grivnjaš.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

U lovištu se nalazi 10 pojilišta, 14 hranilišta, 1 visoka zatvorena čeka, 13 visokih natkrivenih čeka i jedna osmatračnica. Redovito se kose ispašne površine za divljač i vrši prihrana tijekom lovne godine, a uređuje se i 6 ha prosjeka i svijetlih pruga.

 

Popratni sadržaji u lovištu

Osim lova u lovištu je moguć i ribolov na moru. Smještaj je osiguran na čitavom otoku Rabu, bilo u hotelima ili u privatnom smještaju jer se radi o jakom turističkom području. Od kulturne baštine na otoku Rabu treba istaknuti staru urbanu cjelinu grada Raba i Rapsku fjeru kao i mnoštvo sakralnih objekata, a tijekom godine održava se mnogo kulturnih, sportskih i glazbenih događanja. U sklopu lovišta nalazi se i fakultetska zgrada stara preko 100 godina za smještaj studenata tijekom terenske nastave.

 

Lovozakupnik: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 10000 Zagreb,

     Svetošimunska 25