Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Državno otvoreno lovište: VIII/17 - "PUNAT"
Karta lovišta nalazi se ovdje.

Lovište je smješteno na jugoistočnom dijelu otoka Krka, na prostoru između Stare Baške, Punta i Vrbnika. Pristup lovištu je cestovnom mrežom od otoka Krka preko Punta do Stare Baške ili za sjeverni dio lovišta putem Punat – Baška ili, pak, Punat – Vrbnik.

 

Površina lovišta: ukupna 6.180 ha, od toga lovnih 4.681 ha.

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta 

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

grla/kljunova/repova

grla/kljunova/repova

CIC-ovih bodova


Srna obična

III

2200

120

24

106,75


Zec obični

III

800

48

16

-


Fazan obični

IV

800

40

100

-


Jarebica kamenjarka

IV

1500

60

30

-


 

            Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: lisica, kuna, jazavac, vrana, šojka, a od migratornih vrsta šljuka bena (odstrjel 88 kljunova).

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

            U lovištu se nalazi 10 solišta, 10 pojilišta – lokvi, visokih zatvorenih čeka, visoko natkrivenih čeka i visokih otvorenih čeka (sveukupno 5), 10 visokih zasjeda, 4 km lovačkih staza.

 

Popratni sadržaji u lovištu

Unutar lovišta moguće je osigurati prehranu i smještaj, kao i izvan lovišta u obližnjim hotelima u Puntu, Baški i Krku te u privatnom smještaju i pansionima.

 

Lovozakupnik: Lovačko društvo „Orebica“ Krk, 51513 Omišalj,

     Bjanižov 11