Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Donesena Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini
Donesena Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini

Svake godine ministar poljoprivrede na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (NN 82/2013 i 148/2013) donosi Naredbu o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju za tekuću godinu. Ovom Naredbom određuju se zarazne i nametničke bolesti koje se sprječavaju i suzbijaju provođenjem mjera koje su određene ovom Naredbom. Za lovačka društva i lovce dakako su najvažnije bolesti koje se odnose na divljač. Tako se ovom Naredbom određuju zarazne i nametničke bolesti divljih životinja (slijedi dio teksta prenesen iz Naredbe).

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/2013 i 148/2013) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2014. GODINI

IV. ZARAZNE BOLESTI DIVLJIH ŽIVOTINJA

1. Afrička svinjska kuga

(1) Radi ranog otkrivanja afričke svinjske kuge (ASK) u divljih svinja svaki uzorak podrijetlom od uginule ili oboljele divlje svinje koji je dostavljen na laboratorijsku pretragu u svrhu isključivanja KSK, službeni laboratorij mora pretražiti i na ASK.

(2) Radi otkrivanja ASK u divljih svinja određuje se serološko pretraživanje 3% uzoraka podrijetlom od divljih svinja dostavljenih u laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta prema Programu nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2014/2015. godini (klasa: 322-02/13-01/202, urbroj: 525-10/0243-13-1). Odjel za virologiju Hrvatskog veterinarskog instituta određuje koji od dostavljenih uzoraka će biti pretraženi na ASK.

(3) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.

2. Bolest Aujeszkoga

(1) Radi ranog otkrivanja bolesti Aujeszkoga u divljih svinja svaki uzorak podrijetlom od uginule ili oboljele divlje svinje koji je dostavljen na laboratorijsku pretragu u svrhu isključivanja KSK, službeni laboratorij mora pretražiti i na bolest Aujeszkoga.

(2) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.

3. Influenca ptica

(1) Radi ranog otkrivanja virusa influence ptica u divljih ptica određuje provedba Programa pretraživanja influence ptica divljih ptica u 2014. godini (klasa: 322-02/13-01/204, urbroj: 525-10/0243-13-1).

(2) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.

4. Klasična svinjska kuga

(1) Radi ranog otkrivanja dokaza prisutnosti virusa klasične svinjske kuge (KSK) u divljih svinja, određuje se provedba Programa nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2014/2015. godini (klasa: 322-02/13-01/202, urbroj: 525-10/0243-13-1).

(2) U cilju procjene rizika od izbijanja KSK i provedbe preventivnih mjera za sprječavanje pojave KSK, u pograničnom području s Bosnom i Hercegovinom i to u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, gdje je proteklih 5 godina utvrđen izravan ili neizravan dokaz KSK infekcije, određuje se provedba Programa praćenja i elektronskog bilježenja kretanja divljih svinja (klasa: 322-02/12-01/21, urbroj: 525-06-1-0547/12-1).

(3) Troškovi provođenja mjera ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.

5. Slinavka i šap

(1) Radi ranog otkrivanja slinavke i šapa (SiŠ) u divljih papkara obvezno je isključivanje SiŠ infekcije u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti ili patoanatomski znakovi utvrđeni pri pregledu uginulih životinja, upućuju na sumnju na SiŠ.

(2) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.

6. Tuberkuloza

(1) U objektu za obradu i rasijecanje divljači ovlašteni veterinar ili veterinarski inspektor u slučaju nalaza patoanatomskih promjena koje upućuju na tuberkulozu, mora uzeti limfne čvorove i promijenjene parenhimske organe (slezena, pluća, jetra) te iste dostaviti u službeni laboratorij radi potvrde ili isključivanja tuberkuloze, te prijaviti sumnju na bolest u skladu s posebnim propisom.

(2) U 2014. godini provodi se Program utvrđivanja prisutnosti uzročnika Mycobacterium tuberculosis complex u divljih životinja (klasa: 322-02/13-01/188, urbroj: 525-10/1288-13-1).

(3) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.

7. Bjesnoća

(1) U slučaju kliničkih znakova na temelju kojih se može postaviti sumnja na bjesnoću divljih životinja, lovoovlaštenici su dužni poslati lešine odstrijeljenih ili uginulih divljih životinja na laboratorijsko pretraživanje.

(2) U svrhu kontrole imunosti oralnog cijepljenja lisica, lovovolaštenici su dužni dostaviti svaku odstrijeljenu lisica na laboratorijsko pretraživanje.

(3) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.

8. Uzorkovanje uginulih divljih životinja

(1) Lovoovlaštenik je dužan izvješćivati Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane o utvrđenim neuobičajenim uginućima i pojavi bolesti među divljim životinjama.

(2) Lovoovlaštenik je dužan dostavljati lešine uginulih divljih životinja te organe s promjenama sukladno odredbama posebnih programa koje donosi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

(3) Za dostavljenu svježu lešinu divlje svinje i jelenske divljači, lovoovlašteniku će biti isplaćena naknada u skladu s posebnim programima koje donosi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

VI. NAMETNIČKE BOLESTI DIVLJIH ŽIVOTINJA

1. Ehinokokoza

(1) Ovlašteni veterinar ili veterinarski inspektor u objektu za obradu i rasijecanje divljači mora voditi evidenciju o svakom utvrđenom slučaju ehinokokoze divljih životinja te o nalazu izvijestiti veterinarskog inspektora iz nadležnog veterinarskog ureda.

(2) U slučaju nalaza patoanatomskih promjena koje upućuju na ehinokokozu u objektu za obradu i rasijecanje divljači, ovlašteni veterinar ili veterinarski inspektor mora dostaviti promijenjene parenhimske organe (pluća, jetra) radi parazitološke pretrage u službeni laboratorij.

(3) Radi praćenja proširenosti ehinokokoze u populaciji divljih životinja određuje se pretraživanje uzoraka izmeta prikupljenih od lešina lisica pristiglih radi kontrole provedbe programa oralne vakcinacije lisica. Pretraživanje uzoraka sukladno uputi Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane provodi Odjel za bakteriologiju i parazitologiju Hrvatskog veterinarskog instituta Zagreb.

(4) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.

2. Trihineloza

(1) Radi utvrđivanja proširenosti i suzbijanja trihineloze lovoovlaštenici su dužni dostaviti uzorak svake odstrijeljene divlje svinje radi pretrage na trihinelozu metodom propisanom Uredbom (EZ) br. 2075/2005 i provesti mjere iskorjenjivanja bolesti u skladu s Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze svinja.

(2) Radi praćenja proširenosti trihineloze u populaciji divljih životinja određuje se pretraživanje uzoraka prikupljenih od lešina lisica pristiglih radi kontrole provedbe programa oralne vakcinacije lisica. Pretraživanje uzoraka sukladno uputi Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane provodi Odjel za bakteriologiju i parazitologiju Hrvatskog veterinarskog instituta Zagreb.

(3) Troškove obavljanja pretraga na nazočnost Trichinella iz stavka 1. ove točke u uzorku mesa snosi lovoovlaštenik ili posjednik životinje, a troškovi provođenja mjera iz stavka 2. ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.

(4) U slučaju kada lovoovlaštenici dostavljaju uzorke uzete od odstrijeljene divlje svinje u svrhu provedbe mjera propisanih Programom nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2014/2015. godini (klasa: 322-02/13-01/202, urbroj: 525-10/0243-13-1) troškovi obavljanja pretraga na trihinelozu podmiruju se iz državnog proračuna.

Od gore navedenih bolesti za nas lovce HLD „Zec“ Klana od većeg značaja su klasična svinjska kuga, tuberkuloza i bjesnoća kao predstavnici zaraznih bolesti te trihineloza i ehinokokoza kao predstavnici nametničkih bolesti divljih životinja.

Klasična svinjska kuga: O ovoj bolesti napisao sam tekst kojeg lovci mogu pročitati na web stranici HLD Zec Klana – www.hldzecklana.com (Lov i divljač /Bolesti divljači). Kontrola ove bolesti obavlja se prema Programu nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2014/2015. godini (klasa: 322-02/13-01/202, urbroj: 525-10/0243-13-1), a troškovi se podmiruju iz sredstava državnog proračuna.


Tuberkuloza: Svu odstrijeljenu divljač treba pregledati ovlašteni veterinar ili veterinarski inspektor u objektu za obradu i rasijecanje divljači, ( većina lovačkih društava u našoj županiji posjeduje ovakve objekte). Ukoliko se na pregledu divljačine primijete patoanatomske promjene koje upućuju na prisutnost tuberkuloze, ovlašteni veterinar / inspektor uzima uzorke sa divljačine (promijenjeni limfni čvorovi i parenhimski organi) i šalje ih u Veterinarski zavod Rijeka (laboratorij za dijagnostiku) radi potvrde ili isključivanja tuberkuloze. Sumnju na prisutnost ove bolesti ovlašteni veterinar/ inspektor prijavljuje Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane. Nalaz o izvršenoj pretrazi na tuberkulozu, službeni laboratorij šalje županijskom veterinarskom inspektoru i Upravi za veterinarstvo, a daljnji postupci ovise o rezultatu pretrage tj. da li je uzorak pozitivan ili nije. Pregled divljačine na tuberkulozu ima zakonsku osnovu i provodi se u 2014. godini na temelju Programa utvrđivanja prisutnosti uzročnika Mycobacterium tuberculosis complex u divljih životinja (klasa: 322-02/13-01/188, urbroj: 525-10/1288-13-1). Troškovi se podmiruju iz sredstava državnog proračuna.


Bjesnoća: Tekst o ovoj bolesti može se pročitati na web stranici HLD „Zec“ Klana – www.hldzecklana.com  (Lov i divljač / Bolest divljači). S obzirom da se oko pregleda divljačine na prisutnost ili odsutnost bjesnoće još uvijek pojavljuju nejasnoće ukratko ću objasniti o čemu se radi. U Naredbi stoji da su lovoovlaštenici dužni poslati lešinu divljih životinja koje su pronašli u lovištu kao i odstrijeljenu divljač koja je pokazivala kliničke znakove karakteristične za bjesnoću i za koju se postavila sumnja da je bijesna. Ovlašteni veterinar za ove uzorke treba ispuniti Obrazac za dostavu uzoraka na pretragu (obrazac je roza boje) sa postavljenom sumnjom na bjesnoću. Troškove pretrage za ovako dostavljene uzorke (mozak ili cijela lešina) sa Obrascem podmiruju se iz državnog proračuna. U svim ostalim slučajevima kada lovac odstrijeli divljač i želi obaviti pretragu na bjesnoću, sam snosi troškove pretrage.


Ehinokokoza i trihineloza: Za vrijeme pregleda divljačine u objektima za obradu i rasijecanje divljači, ovlašteni veterinar ili veterinarski inspektor pregledavaju divljačinu i na prisutnost nametničkih bolesti. Prisutnost ehinokokoze se može utvrditi pregledom jetre divljačine na kojoj se mogu vidjeti mnogobrojni mjehuri ispunjeni tekućinom. Sam članak Naredbe jasno i jednostavno objašnjava postupak ovlaštenog veterinara ili veterinarskog inspektora u slučaju nalaza patoanatomskih promjena karakterističnih za ehinokokozu pa ga ovdje neću posebno analizirati. Kod pregleda divljačine ovlašteni veterinar ili veterinarski inspektor obavezno uzimaju i uzorak ošita ili neki drugi dio mišića (žvačna muskulatura ili jezik) radi pretrage na trihinelozu. Uzorak mogu uzeti i sami lovci te isti zajedno sa potvrdom o porijeklu divljači gdje je napisan i broj markice, dostaviti u veterinarsku stanicu ili Veterinarski zavod Rijeka radi obavljanja pretrage na trihinelozu. Ovo je dužnost svakog lovoovlaštenika, a troškove pretrage snosi sam lovac ili lovoovlaštenik. Pretraga na trihinelozu plača se iz državnog proračuna samo u slučaju kada lovoovlaštenik dostavlja uzorke od odstrijeljene divlje svinje u svrhu provedbe mjera za nadziranje klasične svinjske kuge. Pojednostavljeno glasi: uzorci krvi za pretragu na klasičnu svinjsku kugu + uzorak ošita za pregled na trihinelozu = analize se plaćaju iz državnog proračuna.


Na kraju bi želio naglasiti da ne smijemo olako prelaziti preko ove Naredbe, jer provođenjem ovih mjera kojima dajemo na pregled odstrijeljenu divljač direktno čuvamo vlastito zdravlje i zdravlje naših obitelji. Ne provođenje ovih mjera iz Naredbe za sobom povlači kaznenu odgovornost lovoovlaštenika.

                                                                                       dr.sc. Tibor Andreanszky, DVM.