Nalazite se u > Vijesti iz saveza
1. dionička radionica za izradu stručne podloge za prijedlog plana upravljanja vukom
1. dionička radionica za izradu stručne podloge za prijedlog plana upravljanja vukom
   U Hotelu „Kolovare" u Zadru, 13. veljače 2019., održana je 1. dionička radionica za izradu stručne podloge za prijedlog plana upravljanja vukom.

   U okviru provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (bivša Hrvatska agencija za okoliš i prirodu) provodi projekt "Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)", u svrhu postizanja ili održavanja povoljnog stanja očuvanosti strogo zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj. Projekt obuhvaća izradu 11 prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima (PUAP) za 21 prioritetnu vrstu, među ostalim i za vuka (Canis lupus). 

   Za potrebe izrade prijedloga plana upravljanja s akcijskim planom za vuka Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je angažirao zajednicu ponuditelja udruga Carnivora Magna, Biotehnološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija) i Geonatura d.o.o., koja će izraditi stručnu podlogu za prijedlog PUAP za vuka. Za vuka su dosada izrađena dva plana upravljanja: prvi za razdoblje od 2005. do 2010. te drugi za razdoblje od 2010. do 2015. godine (revizija). Revizijom Plana upravljanja ocijenit će se uspješnost provedbe aktivnosti i dostizanja ciljeva Plana upravljanja vukom za razdoblje od 2010. do 2015. godine. 

   Na temelju novih saznanja o stanju populacije vuka, stavova javnosti i sudionika definirati će se aktivnosti koje je u narednom razdoblju potrebno provesti u svrhu očuvanja vuka. U sklopu izrade stručne podloge planira se: 
  • provedba genetske analize čiji bi rezultati donijeli nedvojbene i jasne podatke o stanju i veličini populacije vuka,
  • prikupljanje informacija o stavovima svih dionika - zaštitara, šumara, lovaca, znanstvenika, nevladinih udruga i šire javnosti prema velikim zvijerima,
  • kroz komunikaciju s dionicima sagledati njihove stavove, obaveze i potrebe kako bi se zajednički osmislile konkretne i učinkovite aktivnosti za očuvanje vuka,
  • omogućiti doprinos za učinkovito upravljanje vukom kroz uključivanje svih relevantnih dionika,
  • poticati suradnju s dionicima i uključiti predstavnike dionika u procese donošenja odluka putem konzultacija, sastanaka i tematskih radionica.
   Izrada prijedloga plana upravljanja s akcijskim planom omogućit će postizanje povoljnog stanja očuvanosti vuka na nacionalnoj, ali i europskoj razini određivanjem, a kasnije i provođenjem aktivnosti koje dugoročno osiguravaju očuvanje vuka uz što harmoničniji suživot sa svim korisnicima prostora.
 
   U ime Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije na radionici je sudjelovao i predsjednik našeg saveza, dr. sc. Josip Malnar.