Lovačko društvo «KAMENJARKA»
Kukuljanovo

Adresa: PLOSNA, DRUŠTVENI DOM 12, 51227 KUKULJANOVO

MB: 1058002

OIB: 40936837495
                      WEB: www.ld-kamenjarka-kukuljanovo.hr
 

Predsjednik:

    Tihomir Tondini, F. Čandeka 23B, 51 000 Rijeka

    TEL. 671-632

    091-5888-101

     ttondini@globalnet.hr

 

Tajnik:

     Ante Šoić, S. Vajnera 9, 51000 Rijeka

     091-2125044

     antesoic@gmail.com


Zastupnik u Skupštini LS PGŽ-e:

 Tihomir Tondini

 

Broj lovaca: 56

 

Lovište: VIII/128 «PONIKVE-GRADINA»