Lovačko društvo«JELEN»
Skrad- Ravna Gora
Adresa: GORANSKA 20, 51311 SKRAD
MB:3423077

OIB: 87774171180


Predsjednik:

               MIROSLAV GAŠPARAC, Školska 19, 51314 Ravna Gora
               
098-448-096
               miroslav.gasparac@hrsume.hr                    
 

Tajnik:

                ŽELJKO PETROVIĆ, Matanovci 28, 51314 Ravna Gora

                099-255-1373

                zeljko.petrovicrg@gmail.com    

                                         

 

Zastupnik u Skupštini LS PGŽ-E:

      MIROSLAV GAŠPARAC 

 

Broj lovaca: 62

 

Lovište: VIII/113 «VIŠNJEVICA»

   VIII/117 «RUDAČ II»