Lovačko društvo «JELEN»
Čavle

Adresa: Čavje 17, 51219 Čavle

MB. 3423034

OIB: 19514046928

 

Predsjednik:

    Orlando Francišković

       098-982-2364


Tajnik:            

    Mladen Vukelić

      098-180-1531

      cavle.jelen@gmail.com                    

Zastupnik u Skupštini i potpredsjednik LS PGŽ- :

    Marinko Linić, Dražičkih boraca 32, 510218 Dražice

      099-651-5258

      linic6@gmail.com

 

Broj lovaca: 139

 

Lovište: VIII/124 «GROBNIK»