Lovačko društvo «DIVOKOZA»
Brod na Kupi

Adresa: KRALJA TOMISLAVA 3 ili PP 83, 51300 DELNICE

               MB: 3387887

               OIB: 59234881401 

   

Predsjednik:

  NENAD RIBIĆŠiljar 7, 51311 Skrad

  098-940-4833

  ribicnenad@gmail.com

 

Tajnik:

             DALIBOR ŠOŠTARIĆ, Klaonička 14, 51304 Gerovo

             098-172-1256

             rogizahrib60@gmail.com

 

Zastupnik u Skupštini LS PGŽ:

             NENAD RIBIĆ


 

Broj lovaca: 47

 

Lovište: VIII/10«KUPJAČKI VRH»