Lovačko društvo «DIVOKOZA»
Brod na Kupi

Adresa: KRALJA TOMISLAVA 3, 51300 DELNICE

               MB: 3387887

               OIB: 59234881401 

   

Predsjednik:

  VINKO MUHVIĆ

   092-299-5927

   vinko.muhvic@gmail.com

 

Tajnik:

              DALIBOR ŠOŠTARIĆ

              098-172-1256

              rogizahrib60@gmail.com

 

Zastupnik u Skupštini LS PGŽ:

          VINKO MUHVIĆ


 

Broj lovaca: 51

 

Lovište: VIII/10 - "KUPJAČKI VRH"