Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Državno otvoreno lovište: VIII/26 - "ZAVRŠJE"
Karta lovišta nalazi se ovdje.
 
Nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Gorskog kotara. Granicu lovišta čini rijeka Kupa u dužini od 17 km, koja je ujedno i državna granica. Nadmorska visina u lovištu kreće se od 200 m do 734 m. Karakteristika lovišta je visoravan od 550 do 650 m s nekoliko uzvisina i nižih vrhova. Znatan dio lovišta je pokriven šumskim pokrovom (jela, bukva), dio lovišta čine pašnjačke i livadne površine s pripadajućom vegetacijom. Uvjeti za život divljači su dobri s obzirom na izvore hrane i vode, a staništa osiguravaju mir. Klima je kontinentalna.

 

Površina lovišta: ukupna 4.073 ha, od toga lovnih 3.930 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta 

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

grla

grla

CIC-ovih bodova


Jelen obični

II

2800

50

10

190,09


Srna obična

II

2300

140

35

133,83


Divlja svinja

III

2300

22

10

122,20


Smeđi medvjed

I

2600

8

1

323,23


 

Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: zec obični, lisica, kune, puh veliki, a od migratornih vrsta šljuka bena (60 kljunova), šljuka kokošica (60 kljunova), prepelica pućpura (60 kljunova) te patka gluhara (80 kljunova). Brojke u zagradi označavaju prosječni godišnji odstrjel.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

U lovištu se nalazi 80 solišta, 15 hranilišta, 5 pojilišta – lokvi, 5 kaljužišta, 1 mečilište, 5 visokih zatvorenih čeka, 10 visokih natkrivenih čeka, 5 visokih otvorenih čeka i lovačka kuća.

 

 

Lovozakupnik: Lovačka udruga „Srndać“ Brod  Moravice, 51312 Brod

     Moravice, Lazica bb