Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Zajedničko otvoreno lovište: VIII/129 - "DUBRAČINA"
Karta lovišta nalazi se ovdje.

Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/129 - "DUBRAČINA"

Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj VIII/129 - "DUBRAČINA"

Pripada lovištima sredozemnog tipa, a obuhvaća područje Grada Crikvenice i Vinodolske doline. Lov je moguć od morske obale pa sve do 700 metara nad morem. Teren lovišta je vrlo razveden pa su zastupljena kraška polja, šume i kamenjari. Klima je submediteranska, a vegetacijski je najzastupljenija zajednica hrasta medunca i crnog graba. Veće područje lovišta nalazi se pod zaštitom kao Zaštićeni krajolik „Vinodol“, koji osigurava lov u najprirodnijim uvjetima.

 

Površina lovišta: ukupna 5.613 ha, od toga lovnih 3.842 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

grla

grla

CIC-ovih bodova


Srna obična

II

1400

59

12

110,75


Divlja svinja

III

1600

16

8

120,25


 

            Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: zec obični, lisica, jarebica kamenjarka i kuna bjelica, od migratornih vrsta šljuka bena (104 kljuna) i prepelica pućpura (150 kljunova). Brojke u zagradi označavaju prosječni godišnji odstrjel.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

U lovištu se nalazi 8 pojilišta, 52 solišta, 5 visokih natkrivenih čeka i 10 visokih zasjeda raspoređenih po čitavom lovištu, a u njegovu se središtu nalazi i jezero površine 54 ha. Redovito se kose livadne površine za divljač i vrši prihrana tijekom lovne godine.

 

Popratni sadržaji u lovištu

Osim lova u lovištu je moguć i ribolov na moru kao i na jezeru u Triblju, gdje se organiziraju mnoga natjecanja. Smještaj je osiguran bilo u hotelima ili u privatnom smještaju u Crikvenici jer se radi o jakom turističkom području, ali i lječilišnom centru. Od kulturne baštine u lovištu se nalaze dva frankopanska grada, Drivenik i Grižane, kao i mnoštvo sakralnih objekata, a tijekom godine održava se niz kulturnih, sportskih i glazbenih događanja.

 

Lovozakupnik: Lovačka udruga Ričina, 51260 Crikvenica Kralja Zvonimira 22