Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Zajedničko otvoreno lovište: VIII/125 - "KRASICA"

Karta lovišta nalazi se ovdje.       Pripada lovištima mediteransko-brdskog tipa, a obuhvaća područje u zaleđu Bakra i Krasice. Lov je moguć od morske obale pa sve do Gornjeg Jelenja. Teren lovišta obuhvaća zonu visokog krša uz većinu fenomena krša. Lovište se nalazi u kontaktu submediteranske i kontinentalne klime, a vegetacijski je najzastupljenija zajednica primorske bukve, dok su u nižim dijelovima lovišta zastupljene šume hrasta medunca i crnog graba. Područje iznad Bakarskog zaljeva poznati je migracijski smjer ptica selica (tijekom jeseni zabilježeno preko 100 vrsta ptica).

 

Površina lovišta: ukupna 4.751 ha, od toga lovnih 4.031 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

grla

grla

CIC-ovih bodova


Jelen obični

III

1500

28

4

183,56


Srna obična

II

1800

108

22

109,20


Divlja svinja

III

1400

20

10

120,50


Smeđi medvjed

I

2300

5

1

-


 

Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: zec obični (1 rep), lisica (20 repova), jazavac (7 grla) i kuna bjelica (8 repova), a od migratornih vrsta šljuka bena (72 kljuna). Brojke u zagradi označavaju prosječni godišnji odstrjel.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

            U lovištu se nalazi 11 hranilišta za divljač, 23 pojilišta, 89 solišta, 4 automatske hranilice i 1 mečilište za medvjeda, 3 visoke zatvorene čeke i 1 visoka natkrivena čeka.

 

Popratni sadržaji u lovištu

U blizini lovišta nalazi se streljana na glinene golubove „Vojsko“ Streljačkog kluba „Kvarner“. Lovačko društvo ističe druženja povodom Dana državnosti i Dana Krasice u lovačkoj kući Repno. Smještaj je moguć u lovištu kao i u obližnjim mjestima.

 

Lovozakupnik: Lovačko društvo "Tuhobić" Krasica, 51224 Krasica,

     Krasica bb