Sridnja d.o.o.

Adresa: Unije 121,51 562 Unije,

              MB: 01161750

              OIB: 23368066088


Direktor:

   Robert Nikolić

    098-801-049

    robert.unije@gmail.com


Zastupnik u Skupštini LS PGŽ-e:

               Robert Nikolić

 

 

Broj lovaca: -

Lovište:
VIII/109 - "UNIJE"