Lovačka udruga "RIČINA" Crikvenica

Adresa: KRALJA ZVONIMIRA 22, 51260 CRIKVENICA

              MB04558871

              OIB: 78905344598

 

Predsjednik:

    LEO IVANČIĆ 

    091-520-6189

    ivancicleo@gmail.com                     

Tajnik:

               NIKŠA ĐURETEK

               091-7500-960

               duretek.niksa@gmail.com


 

Zastupnik u Skupštini LS PGŽ-e:

    LEO IVANČIĆ

 

Broj lovaca: 32

 

Lovište: VIII/129 «DUBRAČINA»