Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Državno otvoreno lovište broj: VIII/15 - "PLANINA"
Karta lovišta nalazi se ovdje.
 
Pripada lovištima gorskog tipa, a obuhvaća planinsko područje Vinodolske općine. Lov je moguć od 300 metara pa sve do 1187 metara nad morem. Teren lovišta obuhvaća zonu visokog krša uz većinu fenomena krša. Lovište se nalazi na dodiru submediteranske i kontinentalne klime, a vegetacijski je najzastupljenija zajednica obične jele i bukve, dok su u nižim dijelovima lovišta šume hrasta medunca i crnog graba. U lovištu su zaštićene sastojine crne jele.

 

Površina lovišta: ukupna 6.472 ha, od toga lovnih 6.417 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta 

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaci

ha

grla

grla

CIC-ovih bodova

Jelen obični

III

3611

36

8

200,56

Srna obična

III

1758

70

16

125,47

Divlja svinja

III

4408

44

22

126,25

Smeđi medvjed

I

4920

10

1

327,13

 

Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: zec obični, lisica, jarebica kamenjarka i kuna bjelica, a od migratornih vrsta šljuka bena (odstrjel 225 kljunova). Značajno je spomenuti da u ovom lovištu obitavaju sva tri naša velika predatora, uz smeđeg medvjeda i vuk i ris.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

U lovištu se nalazi 19 hranilišta za divljač, 14 pojilišta, 54 solišta, 4 automatske hranilice i 2 mečilišta za medvjeda, 8 visokih zatvorenih čeka, 5 visokih zasjeda i 3 lovačke kuće (lovački domovi Uhanj, Kalac i Vepar) - raspoređeni po čitavom lovištu.

 

Popratni sadržaji u lovištu

Osim lova u lovištu je moguće planinarenje dobro uređenim planinarskim stazama do prekrasnih vidikovaca projekta „Oči Vinodola“. Smještaj je osiguran u ugostiteljskim objektima na Lukovu ( „Vagabund“, „Vera“, „Vepar“ ) i u Vinodolskoj dolini u hotelima ili u privatnom smještaju jer se radi o turističkom području.

 

Lovozakupnik: Lovačko društvo "Vepar" Bribir, Bribir 34, 51 253 Bribir