Lovačka udruga «VIDRA «
Turke

Adresa: TURKE 21, 51302 KUŽELJ,

MB. 1258354

OIB: 95392754687

 

Predsjednik:

 MLADEN MAUHAR

 098-448-374

  mladen.mauhar@gmail.com

               

Tajnica:

  Kristina Terek

   099-635-5563

   terekristina@gmail.com

                                       

Zastupnik u Skupštini i član Izvršnog odbora LS PGŽ:

MLADEN MAUHAR

 

Broj lovaca: 32

 

Lovište:  VIII/116 «KUPA»