Lovačka udruga «VIDRA «
Turke

Adresa: TURKE 21, 51302 KUŽELJ,

MB. 1258354

OIB: 95392754687

 

Predsjednik:

 MLADEN MAUHAR

 098-448-374

 mladen.mauhar@gmail.com

               

Tajnik :

ANTUN ŠTIMAC

098-831-827

antun.stimac@ri.t-com.hr

                                       

Zastupnik u Skupštini i član Izvršnog odbora LS PGŽ:

MLADEN MAUHAR

 

Broj lovaca: 33

 

Lovište:  VIII/116 «KUPA»