Lovačko društvo «TETRIJEB»
Gerovo

Adresa: Zagrebačka 8, 51304 Gerovo

MB: 03165647

OIB: 55347798242

 

Predsjednik:

    Marko Turk, Vodovodna 31, 51304 Gerovo

    098-183-5253

    marko.turk@ld-tetrijeb-gerovo.hr

 

Tajnik:

               Zoran Dragojević, Smrečje, Školska 23, 51304 Gerovo

               098-786-986

     tajnik@ld-tetrijeb-gerovo.hr

 

Zastupnik u Skupštini LS PGŽ-e:

     Marko Turk

 

Broj lovaca: 143

 

Lovište: VIII/111 «KUPIČKI VRH»