Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Zajedničko otvoreno lovište: VIII/107 - "BATAJNA - HRASTE"
Karta lovišta nalazi se ovdje.


Lovište pripada lovištima sredozemnog tipa, a obuhvaća istočni dio otoka Cresa. Lov je moguć od morske obale pa sve do 350 metara nad morem. Teren lovišta je vrlo razveden pa su zastupljena i kraška polja, mediteranske šume i kamenjari. Klima je mediteranska, a vegetacijski su najzastupljeniji zajednica hrasta crnike i primorski pašnjaci. Veće područje lovišta nalazi se pod zaštitom - kao Ornitološki rezervat Mali bok i Koromačno, i područje važno za divlje svojte rt Grota – Merag koji osigurava lov u iskonskim mediteranskim uvjetima.

 

Površina lovišta: ukupna 7.573 ha, od toga lovnih 6.620 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta

 

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

repova

repova

CIC-ovih bodova


Zec obični

V

2200

50

6

-


 

Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: jarebica kamenjarka, kuna bjelica (150 repova), fazan (12 kljunova), divlja svinja i jelen lopatar (izlov), a od migratornih vrsta šljuka bena (50 kljunova). Brojke u zagradi označuju prosječni godišnji odstrjel.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

            U lovištu se nalazi 10 hranilišta, 30 pojilišta, 10 solišta i 6 visokih otvorenih čeka.

 

Popratni sadržaji u lovištu

Osim lova u lovištu je moguć i ribolov na moru. Smještaj je osiguran u blizini lovišta u gradu Cresu, bilo u hotelima ili u privatnom smještaju jer se radi o jakom turističkom području. Tijekom godine ima mnogo kulturnih, sportskih i glazbenih događanja.

 

Lovozakupnik: Udruga „Pramenka“