Nalazite se u > NERAZVRSTANO > opis lovišta
Zajedničko otvoreno lovište: VIII/105 - "ĆUNSKI - KURILA"
Karta lovišta nalazi se ovdje.

Lovište se nalazi na središnjem dijelu otoka Lošinja, od uvale Vinodarska na sjeveru pa do uvale Privlaka na ulazu u Mali Lošinj na jugu. Kroz lovište vodi glavna otočna prometnica Osor – Veli Lošinj, koja je ujedno i pristupna cesta za lovište.

 

Površina lovišta: ukupna 2.781ha, od toga lovnih 1.715 ha. 

 

Divljač u lovištu

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta

Lovnoproduktivna površina (LPP)

Matični fond

Odstrjel

Trofejni prvaciha

repova/kljunova

repova/kljunova

CIC-ovih bodova


Zec obični

III

450

30

6

-


Fazan obični

III

600

52

90

-


 

            Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: kuna bjelica (20 repova) te divlji golub (20 kljunova), a od migratornih vrsta samo šljuka bena (120 kljunova). Brojke u zagradi označuju prosječni godišnji odstrjel.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

            U lovištu se nalazi 8 pojilišta i 1 hranilica za sitnu divljač te 1 visoka zatvorena čeka i 1 visoki zasjed.

 

Popratni sadržaji u lovištu

Lovcima za smještaj te prateće usluge stoje na raspolaganju hotelsko - ugostiteljski objekti u Malom Lošinju i u kućnoj radinosti te ugostiteljske usluge u malim restoranima diljem otoka koji pružaju razne domaće specijalitete. Komercijalnog lova nema, sva divljač namijenjena je članovima društva.

 

Lovozakupnik: Lovačko društvo „Kamenjarka" Mali Lošinj, 51553 Mali

     Lošinj, Istarska 17, p.p. 4