Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Sporazum o suradnji
Sporazum o suradnji       Sa razlogom su redovnoj Skupštini LS Primorsko-goranske županije koja je održana 14. lipnja 2015. godine u Opatiji nazočili izaslanici LS Međimurske županije, predsjednik Ljubomir Grgec i tajnik Mladen Lacković .  Naime, Skupština je sadržavala i svečani dio u kojem su razmijenjene riječi o izuzetnoj suradnji ova dva Saveza tijekom dugog niza godina, pa je tako, zaključili su došao neminovni trenutak da se u tom smislu ovako plodonosna suradnja stavi na papir u vidu Sporazuma o suradnji kojim bi se i oficijelno okrunila ta suradnja i obostrane želje.

Sporazum o suradnji obuhvaća svekolike međusobne zajedničke aktivnosti sadržane u pisanom obliku, a naročito:

-            -  da će se zauzimati za razvoj lovstva na stručnim i moralno-etičkim načelima,

-            -  da će razmjenjivati iskustva i dostignuća s područja uzgoja i gospodarenja divljači;

-            -  da će se zauzimati za što tješnju suradnju po svim pitanjima koja dotiču zaštitu, uzgoj i lov divljači,

-            - da će surađivati na području lovne kinologije i lovnog streljaštva,

-             - da će surađivati na području znanstveno-istraživačkih i stručnih djelatnosti iz oblasti lovstva,

-            -  da će razmjenjivati informacije o međunarodnoj djelatnosti obadviju potpisnica,

-             - da će pratiti i razvijati suradnju lovačkih Saveza međusobnim druženjem u lovu, čuvanjem lovačke tradicije i običaja, natjecanjima, zajedničkim kulturno-zabavnim i

d          drugim priredbama, te drugim sličnim aktivnostima,

-             - da će, radi doprinosa razvoju suradnje po ovom Sporazumu, dodjeljivati priznanja i odlikovanja pojedincima i organizacijama, u suglasnosti s nadležnim organima jednog

           i drugog Saveza,

-             - da će surađivati na području ekologije i na području svih drugih pitanja, koja su od interesa za lovstvo obiju potpisnica

-             - da će zastupati interese lovstva u skladu sa suvremenim načelima sigurnosti i očuvanja divljači i prirode,

-             - da će se zauzimati za takve stručne pothvate koji su primjereni očuvanju divljači i prirodnoga okoliša u skladu s interesima poljoprivrede i šumarstva.

     U ime LS Primorsko-goranske županije dragim gostima, želje dobrodošlice i uspješnu suradnju iskazao je Predsjednik Dr. sc. Josip Malnar uručivši im tom prigodom drvorez sa logom Lovačkog saveza PGŽ-e, (tetrijeb u pjevu) i nekoliko primjeraka povjesnice „Dva desetljeća u službi lovstva i zaštite prirode“ izdane povodom obilježavanja dvadesete obljetnice rada i djelovanja LS PGŽ (1994-2014) i 90-godišnjice osnivanja društava za Hrvatsku i Slavoniju, preteču današnjeg Hrvatskog lovačkog saveza (1925-2015).
     Predsjednik LS Međimurske županije Ljubomir Grgec istaknuo je značaj ovakve suradnje lovaca između kontinentalne i primorske Hrvatske i želju da se ona još više poboljša na dobrobit lovstva i lovaca. Za uspomenu  i sjećanje u ime lovaca i LS Međimurske županije ostavio je u trajno sjećanje na ovaj dan prekrasnu sliku koja prikazuje sporazum o suradnji dvaju Saveza, a koja će krasiti prostor LS Primorsko-goranske županije.


Bojan Marković, dipl.ing.šum.