Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Rika jelena u Gorskom kotaru
Rika jelena u Gorskom kotaru

     Kao što je poznato, lov na jelena običnog u brdskom području počinje sredinom mjeseca rujna, a u nižim predjelima nešto ranije, koji najavljuje glavni dio sezone. Dakle, to je ujedno i jedan od najljepših ljubavnih rituala za gotovo sve lovce. Svojom rikom najjači mužjaci drže svoje ženke - košute na okupu dajući do znanja ostalim nuzljubima da se ne približavaju. U suprotnom, mogao bi ih zadesiti napad vođe "harema".

     Svjedočiti tom jedinstvenom prizoru nije jednostavno. Potrebno je poznavati i pronaći uže lokacije "rikališta" i naravno, biti u lovištu. Mnogi lovci posebno uživaju u lovu na jelena za vrijeme rike, vrlo često i sami rikom izazivaju i potiču na obranu jelena sa košutama, pri čemu ga svojim izazovom dovedu u napast da on sam dođe do lovca, kada uspješno takovom "prevarom" izvrše odstrijel. U takvim lovovima je svaka situacija posebna, koja ispunjava lovca i posluži kao posebna priča u krugu svojih prijatelja - lovaca.

     S obzirom da pod kraj rujna pomalo jenjava rika, pozivam Vas da nam šaljete vijesti, priče i fotografije iz Vaših lovišta, koje ćemo sa zadovoljstvom objaviti na našim stranicama.

 

    Dobra Vam kob!


Bojan Marković, dipl.ing.šum.