Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Redovna izvještajna Skupština Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije
Redovna izvještajna Skupština Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije      U lovačkoj kući „Gradina", LD-a „Gradina" Novi Vinodolski u Krpotama održana je redovna izvještajna skupština Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije. Skupština je počela intoniranjem himne Republike Hrvatske i odavanjem počasti svim preminulim lovcima, koju je otvorio dr. sc. Josip Malnar, predsjednik županijskog saveza, pozdravivši prisutne zastupnike i uvažene goste.

 

     Radnim dijelom Skupštine predsjedao je predsjednik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije dr. sc. Josip Malnar, dok su dopredsjednici Saveza dr. sc. Boris Miklić i Anton Bolonić činili radno predsjedništvo. Od 44 članova Skupštine prisustvovalo je 36 zastupnika sa pravovaljanom vjerodajnicom. Pošto je na Skupštini bilo prisutno više od 50% zastupnika sa pravom glasa, sve odluke donesene bile su pravovaljane. Zastupnici u skupštini su jednoglasno prihvatili izvještaj o radu Izvršnog odbora i njegovih tijela, Financijski izvještaj za 2023. godinu, izvještaje o radu Nadzornog odbora, te Stegovnog i Arbitražnog suda.

 

     Nadzorni je odbor utvrdio kako je poslovanje u 2023. godini bilo u skladu sa Zakonom i normativnim aktima Saveza. Sve su isplate pokrivene odlukama IO-a i u skladu s Financijskim planom, što potvrđuje učinkovitost u vođenju i provođenju aktivnosti Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije u lovnoj 2023/24. godini. Zaključeno je da su članovi Izvršnog odbora, te članovi povjerenstava, komisija i stručnih savjeta Saveza sve aktivnosti vodili sa ciljem unapređenja i razvoja lovstva na području Primorsko-goranske županije.

 

     Dr. sc. Josip Malnar, predsjednik Saveza, napomenuo je da je financijsko stanje Saveza stabilno, a suradnja sa Primorsko-goranskom županijom i Hrvatskim lovačkim savezom na visokoj razini. Na mnogim sastancima i sjednicama s pojedincima i institucijama na razini Republike Hrvatske i Županije zastupali smo interes svih naših članica.

 

     Sa Primorsko-goranskom županijom, Hrvatskim lovačkim savezom i Gradom Delnice organizirali smo, kroz dva dana, 2. RIKAFEST-a na kojem je sudjelovalo 13 natjecatelja u oponašanju rike jelena te kao gost Marko Mavri iz LD-a Podbrdo (Slovenija) koji nosi titulu europskog prvaka, te 30 ekipa u natjecanju kuhanju lovačkog gulaša, 28 iz našeg saveza te LD  "Lisica" Gorjani (Lovački savez Osječko-baranjske županije) i LU „Prigorje" Markuševačka Trnava (Lovački savez Grada Zagreba). Drugog dana RIKAFEST-a lovački program započeo je u 10 sati nastupima lovačkih rogista i lovačkih zborova iz Hrvatske, mješoviti lovački pjevački zbor "Matko Laginja"  iz Klane, Baranya Vadászkürt Együttes iz Pečuha (Mađarska) i Notranjski rogisti iz Cerknice (Slovenija). Nakon smotre rogista, u parku kralja Tomislava u Delnicama održana je i revija lovačkih pasa.

 

     U suradnji sa Primorsko-goranskom županijom raspisan je Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata iz područja lovstva u 2023. godine, putem kojeg smo realizirali niz programa temeljem plana rada za lovnu 2023/24. godinu, kao što su razvoj lovnog streljaštva i lovne kinologije (županijska i sudjelovanja na državnom prvenstvu), organizacije 2. RIKAFEST-a u Delnicama, nabave čistača šikara (trimera), fotokamera i motornih pila, koje ćemo, uz prisustvo župana Zlatka Komadine sa suradnicima raspodijelili našim članicama, zatim adaptacije i dogradnje rashladne komore, uzgoj i očuvanje životinjskih vrsta, adaptacije gatera za obuku pasa glasnog gona na divlju svinju u gaterima „Šerementovo" Skrad i „Radinje" Novi Vinodolski, te niz ostalih aktivnosti u cilju razvoja i unapređenja lovstva u našoj županiji.

 

     Organizirali smo radionice za predstavnike lovoovlaštenika na područjuPrimorsko - goranske županije u Fužinama i Delnicama, u svezi sakupljanje genetičkih uzoraka vuka i medvjeda na kojima je prikazana metodologija rada te su podijeljeni materijali za prikupljanje uzoraka.

 

     Donesen je i Plan rada za lovnu 2024/25. godinu u kojoj ćemo i dalje, u suradnji s Primorsko goranskom županijom, pripremiti odgovarajuće programe za korištenje sredstava lovozakupnine kao što su izgradnja, adaptacija i opremanje lovačkih kuća namijenjenih za lovni turizam za domaće i strane lovce, izgradnja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, nabava i unos žive divljači, uzgoj i očuvanje životinjskih vrsta značajnih za lovno gospodarenje, razvoj lovne kinologije i lovnog streljaštva, povećanja kvalitete infrastrukture lovišta, unapređenja lovnog gospodarenja, za sprječavanje šteta od divljači, izlov nepoželjne i prekobrojne divljači pomoću selektivnih zamki, promidžbe i informiranja iz područja lovstva i niz drugih programskih aktivnosti.

 

     Sa lokalnim samoupravama sa Kvarnerskih otoka održali smo nekoliko sastanaka vezanih uz pojavu čaglja. Lovci sa otoka Krka relativno uspješno rade na smanjenju brojnosti ove nepoželjne vrste, dok je lovcima sa otoka Cresa i Lošinja ova vrsta nepoznanica u smislu izlova, pa je temeljem stečenih iskustava lovaca na otoku Krku za koordinatora imenovan dopredsjednik Anton Bolonić. I dalje ćemo ukazivati na probleme nekontroliranog pašarenja, enduro vožnji u lovištima i rješavanju problema nekontroliranog i neregistriranog fotolova, te sve ostale aktivnosti u cilju razvoja i unapređenja lovstva naše županije.

 

     Željko Nekić, predsjednik Lovačkog saveza Ličko-senjske županije pozdravio je sve prisutne, osvrnuvši se na probleme koji su prisutni i u Ličko -senjskoj županiji, vezanih uz povećan broj predatora, nalet vozila na divljač, istek lovozakupa, odnosno koncesija na lovišta, štete na poljoprivrednim površinama, nadajući se da ćemo svi zajedno sa Hrvatskim lovačkim savezom uspjeti nadvladati sve ono što nas koči u gospodarenju našim lovištima na zadovoljstvo svih lovaca u Republici Hrvatskoj, zaželjevši svim lovkinjama i lovcima naše županije uspješan rad i dobru kob.

 

     Damir Musulin, voditelj Službe šumarske i lovne inspekcije sa zahvalio na pozivu, pohvalivši rad skupštine, na kojoj su iznesena sva razmišljanja i problemi, u cilju dobrog gospodarenja i razvoja lovstva u našoj županiji.

 

     Ivica Budor, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza, pozdravio je sve nazočne zastupnike i goste. Napomenuo je da su izmjene i dopune Zakona o lovstvu u pripremi uz nadu da će uskoro one biti zakonski regulirane, naročito u svezi naleta vozila na divljač. Što se tiče šteta na poljoprivrednim površinama, županijama će se vraćati 80 % sredstava, te će one morati rješavati štete u poljoprivredi, uz suradnji sa resornim ministarstvom. Kako bi se zaštitila domicilna lovačka društva, predloženo je da bi zakup lovišta išao na 20 godina, a prihvaćeno je stažiranje lovaca pripravnika u trajanju od 1 godine. Početkom mjeseca lipnja, Hrvatski lovački savez će početi sa edukacijom stručnih osoba u suradnji sa Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, koje će se provoditi u dogovoru sa županijskim savezima. Sljedeće godine obilježiti će se 100.-a obljetnica Hrvatskog lovačkog saveza. Podržava se manifestacija RIKAFEST, koja je ušla u službenu aktivnost Hrvatskog lovačkog saveza, po prvi puta će se državno prvenstvo u lovnom streljaštvu ove godine održati u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a ušli smo i u Međunarodnu sportsku federaciju u lovačkom sportskom streljaštvu – FITASC, te smo školovali prve suce po njihovim pravilima. Obilježavanje dana Svetog Huberta održati će se 3.11.2024. godine u Zadru, a svetu misu će prenositi Hrvatska radiotelevizija, čime ćemo promovirati i lovačke aktivnosti.

 

     U pripremi je i edicija u svezi tetrijeba gluhana, napomenuvši da bi trebalo više podržati izdavaštvo lovačke tematike. Pokrenuti će se i rad sa mladima, kroz lovačke kampove, koji će se održavati i u Fužinama, kako bi približili djelatnost lovaca i očuvanju lovačke tradicije. Zahvalio na pozivu, čestitao na uspješnom radu Skupštine te svim lovkinjama i lovcima zaželio puno uspjeha u daljnjem radu, naglasivši da ako budemo jedinstveni, možemo nadvladati sve probleme koji nas prate u obavljanju svih lovačkih aktivnosti, uz dobru kob.

 

     Na kraju skupštine, dr. sc. J. Malnar zahvalio se Primorsko-goranskom županu Z. Komadini i njegovim suradnicima s kojima imamo izuzetnu suradnju, lovnom inspektoru D. Musulinu koji često sudjeluje u našim aktivnostima te pripomaže u radu naših članica, našeg saveza i razvoju lovstva u našoj plavo-zelenoj županiji, u kojoj gospodarimo sa svim lovnim vrstama, po čemu smo jedini u Republici Hrvatskoj. Zahvalio se na suradnji Hrvatskom lovačkom savezu i predsjedniku I. Budoru, kao i prethodnom predsjedniku Đ. Dečaku, s kojima vrlo aktivno radimo na razvoju i unapređenju lovstva, domaćinu I. Uremoviću i svim lovcima LD-a „Gradina" Novi Vinodolski koji pokazuju zavidne rezultate, te svim nazočnim zastupnicima na prisustvu na redovno/izvještajnoj skupštini te svim našim članicama, lovkinjama i lovcima naše županije, pozivajući ih na jedinstvo i suradnju kako bi što uspješnije ostvarili sve planirane aktivnosti, zaželjevši im dobru kob.

 

     Dr. sc. J. Malnar je iskoristio priliku da predsjedniku Hrvatskog lovačkog saveza  I. Budoru uruči plaketu Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije sa značkom i amblemom tetrijeba gluhana. Prije same skupštine, zastupnici i uvaženi gosti mogli su pogledati novootvoreno strelište "Suho Polje"  LD-a "Gradina" Novi Vinodolski, te se nadmetati u gađanju u leteće mete (glineni golubovi) u disciplini lovački trap.