Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Promocija priručnika „Pregled divljači nakon odstrela“
Promocija priručnika „Pregled divljači nakon odstrela“
     Nakon redovne Skupštine Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije održana je promocija priručnika „Pregled divljači nakon odstrela", autora dr.sc. Tibora Andreanszkog.
 
     Predsjednik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije dr.sc. Josip Malnaru uvodnoj je riječi napomenuo da je i ovim priručnikom, kao i svim edicijama koje smo izdali Lovački je savez Primorsko-goranske županije nastojao dati doprinos  u izdavaštvu lovačke literature, posebno se osvrnuvši na djela našeg doajena pisane riječi lovačke tematike i uvaženog lovnog stručnjaka Alojzija Frkovića, koji je u proteklih 50 godina napisao brojne tekstove, monografije i priručnike vezane uz lovstvo, naročito u području ocjenjivanja lovačkih trofeja. Time je ostavio neizbrisivi trag te smo zahvaljujući njemu, kao Lovački savez Primorsko-goranske županije prepoznati kao uspješni nakladnici u domeni izdavaštva lovačke tematike u cilju obogaćivanja lovačke kulture i lovačkog života uopće.
 
     S obzirom da lovci, nakon odstrela, znaju pravilno obraditi odstrijeljenu divljač, ujedno mogu i uočiti moguće znakove bolesti: Iz tog razloga se nametnula potreba za priručnikom koji bi na jednom mjestu donio uvid u tu problematiku. Na jasan je način predstavljen iznimno kompleksan proces pregleda i obrade divljači nakon odstrela. Osim tekstualnog dijela, priručnik obiluje i brojnim fotografijama koje daju jasniji
uvid i omogućuju lakšu primjenu teorijskog znanja u praksi, te će svim dosadašnjim ali i budućim pregledačima mesa divljači biti od izuzetne koristi. Zahvalio se autoru koji je svoje znanje i iskustvo sproveo u pisanu riječ i učinio ga dostupnim svima nama.

     Boris Miklić, predsjednik Izdavačkog savjeta LS PGŽ-e prvenstveno se zahvalio autoru dr. sc. Tiboru Andreanszkom, koji je ovim djelom lovcima približio područje koje do sada nije bilo predstavljeno ovakvim stručnim lovačkim priručnikom,  članovima Izdavačkog savjeta koji su sugestijama i prijedlozima pripomogli kod pripreme priručnika i Izvršnom odboru našeg Saveza na uloženom trudu oko izdavanja priručnika „Pregled divljači nakon odstrela" kao jedinstvene lovačke literature u Republici Hrvatskoj. 

     Priručnik na 136 strana kojeg prate mnogobrojne fotografije napisan je vrlo razumljivim jezikom za svakog lovca iako se radi o vrlo zahtjevnom i opsežnom području. Recenzent ovog priručnika je izv. prof. dr. sc. Dean Konjević, dipl. ECZM, a lektorica dr. sc. Marija Malnar Jurišić. Sastoji se od 7 poglavlja: 
I. Pravni propisi i sigurnost hrane
II. Anatomija i fiziologija divljači
III. Osmatranje i ponašanje divljači
IV. Pravila higijene i pravilne tehnike rukovanja
V. Bolesti divljači
VI. Uzimanje uzoraka tkiva i krvi za laboratorijsko pretraživanje
VII. Zoonoze

Svojim bogatim sadržajem omogućio je svakom lovcu da upotpuni svoje lovačko znanje, ali i da nauči pravilno i zdravstveno ispravno rukovanje, pregled i obradu divljači nakon odstrela. Ovim priručnikom nastavlja se bogata nakladnička djelatnost Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije što najviše možemo zahvaliti predsjedniku našeg Saveza, dr. sc. Josipu Malnaru, kao i suradnicima te našoj krovnoj organizaciji - Hrvatskom lovačkom savezu i Primorsko-goranskoj županiji. Ovaj priručnik prepoznao je i Hrvatski lovački savez te će postati službena literatura za osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište.

- „Održavši predavanja i ispite 2014. i 2015. godine shvatio sam da je za što kvalitetniju provedbu izobrazbe ove opširne tematike potreban jedan ovakav priručnik koji bi sa mnoštvom fotografija popratio tekst, razumljiv svakom lovcu, izbjegavajući stručnu terminologiju što je više moguće. Iz tog razloga sam se i odlučio za pisanje ovog priručnika kako bi svaki lovac nakon odstrela mogao pravilno obraditi odstrijeljenu divljač te uočiti moguće znakove bolesti dobivajući na jednom mjestu uvid u tu problematiku. Puno truda uloženo je i pri sakupljanju i odabiru fotografija 
koje bi na što jasniji način omogućile uvid i lakšu primjenu stečenog teorijskog znanja u praksi. Nadam se da sam u tome i uspio te približio ovu tematiku širem krugu čitatelja. Osim pravnih propisa vezanima uz postupanje s divljači nakon odstrela, te anatomije i fiziologije krupne i sitne divljači, veći osvrt dao sam na zoonoze iz razloga što lovci, zbog prirode svog posla, često dolaze u kontakt s divljim životinjama, pa time spadaju i u rizičnu skupinu ljudi koji mogu češće obolijevati od zoonoza.Nadam se da će ovaj priručnik biti koristan ne samo za sve lovce, već i za čitatelje različitih profesija, opravdavajući svoju namjenu.Zahvaljujem se predsjedniku Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije dr.sc. Josipu Malnaru, članovima Izvršnog odbora i Izdavačkog savjeta našeg Saveza na ukazanom povjerenju te svima onima koji su sudjelovali da ova edicija ugleda svijetlo dana" - rekao je dr.sc. Tibor Andreansky, voditelj laboratorija za dijagnostiku u Veterinarskom zavodu u Rijeci, te licencirani predavač i ispitivač pri Lovačkom savezu Primorsko-goranske županije za područje Prirodoslovlje i bolesti divljači te za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište.

     Prije same promocije priručnika, dr.med.vet. Sanja Žagar, ukratko je dala nekoliko informacija vezano uz provođenje Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske te o dostavi uzoraka nadležnim veterinarskim stanicama. S obzirom da su lovci najbliži divljim svinjama, oni su ujedno i prva crta obrane od širenja afričke svinjske kuge, pa se iz tog razloga moraju provoditi biosigurnosne mjere. One se, u lovištima provode na način, da se u svakom lovištu mora osigurati poseban prostor za guljenje i obradu divljači, vršiti se dezinfekcija ljudi, prostora, alata i vozila, postaviti kontejneri ili odrediti lokacije za otpad (eviscerirani organi, koža i dr. otpad životinjskog podrijetla), svi uzorci se moraju slati na kontrolu; te niz drugih mjera u cilju smanjenja rizika od unosa i širenja afričke svinjske kuge.
 
Bojan Marković, dipl.ing.šum.