Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Prijave za ispit za lovca u školi Hrvatskog lovačkog saveza
Prijave za ispit za lovca u školi Hrvatskog lovačkog saveza
     Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da vršimo prijave za ispit za lovca. Prijava se vrši preko sučelja edukacijske platforme Hrvatskog lovačkog saveza HLS edu (https://hls-edu.hr) na koji se kandidati za osposobljavanje za lovca sami prijavljuju. Ovdje možete preuzeti korisničke upute (u pdf formatu) pomoću kojih možete izvršiti registraciju kako bi mogli pratiti on-line predavanja (6 videa za 6 obrazovnih područja).
 
     Pismeni ispit obavlja se putem edukacijske platforme HLS-a, a usmeni ispit u tajništvu Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, na adresi Franje Račkog 1 u Rijeci. Prije pristupanja pismenom i usmenom dijelu ispita obavezno je prisustvovati na terenskoj nastavi - praktični dio osposobljavanja za lovca sukladno „Pravilniku o osposobljavanju kadrova o lovstvu" NN 78/06  u trajanju 35 sati, s naglaskom na 5. ispitno područje „Lovačko oružje, streljivo i lovna balistika" te položenu uporabu lovačkog oružja, koja se održava na strelištu "Vojsko" Kukuljanovo i u lovištu VIII/128 - "Ponikve - Gradina", u neposrednoj blizini strelišta.
 
     Cijena on-line predavanja iznosi 500,00 kn, a cijena članarine pripravnika 400,00 kn. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na mob. 099-6060-624, te na e-mail: ls.primorsko-goranske@hls.t-com.hr.
 
     Sljedeći rok usmenog i pismenog ispita, kao i terenska nastava održati će se u mjesecu rujnu (jesenski rok), o točnom datumu prijavljeni pristupnici biti će pravovremeno obaviješteni.