Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Prezentacija Priručnika za ocjenjivanje lovačkih trofeja
Prezentacija Priručnika za ocjenjivanje lovačkih trofeja

     U Nacionalnom parku „Risnjak“ u Crnom Lugu, petak, 7. travnja, održana je promocija novog, drugog izdanja Priručnika za ocjenjivanje trofeja divljači autora Alojzija Frkovića. Okupljenim lovcima i gostima obratio se predsjednik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije dr. sc. Josip Malnar, zahvalivši se u prvom redu samom autoru na njegovu radu za života, te je ovaj priručnik svojevrsna zahvala u vremenu kad on više nije s nama.

    - Posebnu brigu, kao prvo hrvatsko pero lovačke literature, Alojzije Frković vodio je oko krupnih predatora: medvjeda, vuka i risa, o kojima je pisao, kao i o tetrijebu gluhanu i divokozi, te je u planu bilo izdavanje djela o vidri u Gorskom kotaru. Iza njega ostala su brojna dijela i znanstveni članci, ne samo lovačke tematike. Sva svoja istraživanja, događaje i razgovore sa kolegama bilježio je u svojim rokovnicima. Zahvaljujem se Hrvatskom lovačkom savezu, te predsjedniku Đuri Dečaku, koji je pokrenuo inicijativu da se ovaj priručnik objavi, kao i našem tajniku Bojanu Markoviću koji je umnogome pomogao pri izradi ovog priručnika, te žalim što Alojzije Frković nije doživio izdavanje ovog četvrtog izdanja, koji će biti od koristi mnogima, a najviše onima kojima je i namijenjen - ocjenjivačima lovačkih trofeja.


     Dejan Švob, predsjednik povjerenstva za ocjenjivanje lovačkih trofeja Saveza, podsjetio je prisutne na životni put našeg Alojzija Frkovića, rođenog 1934. godine u malom  goranskom mjestu Vrata, kojem se često vraćao i toliko volio.

- Nakon osnovne škole, pohađao je gimnaziju u Ogulinu i Zagrebu, a Šumarski fakultet završio je 1960. godine. U državnu službu nastupio je u Šumariji Crni Lug, Š. G. Delnice, te  je 1999. godine otišao u zasluženu mirovinu. Tijekom radnog vijeka sudjelovao je na velikom broju kongresa-biologa u Europi i svijetu, te simpozija vezanih za velike zvijeri. Veliki broj zapažanja o životu vuka, risa i medvjeda svjedoči o velikoj ljubavi prema goranskim šumama i njegovim stanovnicima. Zaslužan je za povrat risa u našu šumu i za očuvanje triju velikih zvijeri. U poodmakloj dobi, pomagao je svojim savjetima prilikom repopulaciju tetrijeba gluhana. Čitav svoj život, Lojzek, kao smo ga zvali, posvetio je svojoj obitelji i velikoj ljubavi - šumarstvu i lovstvu. Od 1957. godine bio je aktivan član LD „Srnjak“ Fužine-Lokve.

On nije bio samo lovac, već i rasadnik znanja čije su riječi mnoge od nas oblikovale u lovce. Bio je predavač i ispitivač Hrvatskog lovačkog saveza za lovačke ispite, te jedan od prvih ocjenjivača lovačkih trofeja od 1969. godine. Nebrojeni lovci s područja Gorskog kotara i Primorja upijali su njegova znanja s područja trofejistike. Iza njega je ostalo mnogo djela i preko 400 članaka uglavnom vezanih za tematiku o lovstvu. Pisao je i za Lovački vjesnik, napisao je i monografiju povodom 20. godina Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, kao i monografiju matičnog društva. Bio je jedan od najaktivnijih članova županijskog Saveza, član mnogobrojnih povjerenstava, koji je svojim djelovanjem obogatio našu pisanu lovačku baštinu. Nosioc je brojnih povelja, plaketa i priznanja Jugoslavije, Hrvatske i Slovenije. Vjerujem da ćemo se našeg dragog prijatelja sjetiti svaki put, kad u ruke uzmemo ovo njegovo vrijedno djelo.


     Prof. dr. sc. Marijan Grubešić je predstavio ovo najnovije djelo u području ocjenjivanja lovačkih trofeja, koje je podijeljeno u tri cjeline. Opći dio, vrlo zanimljiv svakom lovcu, predstavlja značajan segment u poznavanju lovačkih trofeja, posebno kod obrade i priprema trofeja za ocjenjivanje i izlaganje, kao i razvoj formula za ocjenjivanje lovačkih trofeja, pravnih propisa te povijesne značajke vezane uz sam razvoj trofejistike.

     U posebnom djelu, sažeto su obuhvaćene formule i upute za ocjenjivanje trofeja divljači, te mjerila za vrednovanje lovačkih trofeja. Prema zaključcima CIC-a iz 2003 godine (Helsinki), lovačke trofeje ne nagrađujemo medaljama, već ih razvrstavamo u vrijednosne razrede(I-III).

     Izuzetno vrijedan dio je i onaj tablični, koji predstavlja ljestvice najjačih trofeja divljači Hrvatske i svijeta, koje su naspram prethodnog izdanja izmijenjene, te ih je autor studiozno uklopio o ovo vrijedno djelo. Zaključio je da ovaj priručnik treba imati svaki lovac, a ne samo ocjenjivač lovačkih trofeja, te da o vrijednosti rada autora govori podatak da će, zbog zanimanja lovačke populacije biti potrebno tiskati dodatne primjerke.


     Promociji su nazočili lovci LS-a Primorsko-goranske županije i LS-Istarske županije na čelu sa predsjednikom Gracijanom Prekaljem, Blaženka Kulić, viši savjetnik za šumarstvo i lovstvo u PGŽ-i, te Zrinka Frković, supruga autora, koji su se biranim riječima osvrnuli na život i rad pokojnog autora Alojzija Frkovića.