Nalazite se u > Lovački savez > Povijest
Povjest lovačkog saveza Primorsko goranske županije

Dana 29.10.1994. god. osnovan je Lovački savez Županije primorsko-goranske, a upisan je 01.02.1995. god. u Registar saveza i drugih oblika udruživanja društvenih organizacija Županije primorsko goranske. Bio je to jedan od najvećih LS-a u Hrvatskoj, kao  krovna udruga lovačkih društava s približno 3.380 lovaca i pripravnika, u 25 lovačkih udruga i 8 drugih pravnih subjekata članica Saveza. Sjedište Saveza bilo je u Rijeci, Strossmayerova ulica br. 14., a od 2003. god. nalazi se u Rijeci, F. Račkog br. 1. Osnivanjem Saveza prestali su s radom općinski lovački savezi, a sva imovina prenesena je na upravljanje novoformiranom Lovačkom savezu Primorsko goranske županije, koji naziv je zadržao do danas.

Lovački savez kao krovna udruga lovačkih društava Primorsko-goranske županije osnovan 1994. god., danas broji 3.405 lovaca  i pripravnika organiziranih u 40 lovačkih društava iz Gorskog kotara, Hrvatskog primorja i Kvarnerskih otoka.

Društva gospodare s 28 otvorenih zajedničkih (županijskih) lovišta i 16 otvorenih državnih lovišta odnosno uzgajališta. Aktivnost Saveza odvija se preko dvanaest povjerenstava i komisija Izvršnog odbora i četiriju povjerenstava i komisija Skupštine Saveza.

Osnivačka skupština Saveza održana je 29. listopada 1994. god. u hotelu Admiral u Opatiji u nazočnosti velikog broja delegata članica Saveza i gostiju. Za prvog predsjednika Saveza izabran je  Anton Fućak iz Lovačkog društva «Srndać» Permani. Na žalost, određene nesuglasice i sukobi unutar čelništva Saveza, otežavali su rad Saveza te je nakon nešto više od polovice odrađenog mandata predsjednik podnio neopozivu ostavku. Do kraja mandatnog razdoblja za predsjednika Saveza izabran je Zlatko Pavelić iz LD «Košutnjak» Novi Vinodolski.

Godine 1997. god. pokrenuto je izdavanje glasila lovaca PGŽ-e «Glas lovca» (urednik Marko Balen), ali nažalost radi niza nepovoljnih okolnosti, izašla su samo dva broja.

Drugo mandatno razdoblje počelo je 6. lipnja 1998. god. kad je na čelo Saveza izabran Boris Gašparac iz Lovačkog društva „Tetrijeb“ Delnice. Jedan od značajnih uspjeha u ovom mandatnom razdoblju je organizacija 4. regionalne lovačke izložbe održane u Rijeci u Dvorani mladosti  ožujka 2000. god., u okviru Proljetnog sajma lova i ribolova.

Treće mandatno razdoblje, počelo je 1. veljače 2003. God, a na čelo Saveza izabran je Dušan Hobar iz Lovačkog društva „Tetrijeb“ Gerovo. U ovom mandatnom razdoblju 27.11.2004. god. obilježena je  10. obljetnica osnivanja i rada Saveza. Svečanost je održana u hotelu „Bonavia“ uz nazočnost Đure Dečaka, predsjednika Hrvatskog lovačkog saveza i drugih gostiju.

Četvrto mandatno razdoblje započelo je 27. svibnja 2006. god. izborom mr. sc. Josipa Malnara iz Lovačkog društva «Tetrijeb» Čabar za novog predsjednika. Savez je izgradio izvrsne odnose s Primorsko- goranskom županijom, rezultat kojih je davanje zelenog svjetla na korištenje sredstava lovozakupnina. Valja naglasiti da se radi o sredstvima koja su akumulirana po starom i novom Zakonu o lovstvu. Sredstva su korištena isključivo na osnovi ponuđenih programa koji su u funkciji razvoja lovstva. Što se tiče organizacije regionalne lovačke izložbe u Novom Vinodolskom, treba istaknuti da bez velike pomoći Županije, Grada Novog Vinodolskog, Hrvatskih šuma, Hrvatskog lovačkog saveza i jedinica lokalne samouprave, tu manifestaciju u takvom opsegu ne bi bilo moguće organizirati. Na izložbi je ukupno izloženo 949 trofeja, od kojih je, po mjerilima CIC-a, zlatnom medaljom nagrađeno 257 eksponata, srebrnom 216 i brončanom 448 trofeja. U ovom mandatnom razdoblju obilježena je 15. obljetnica Lovačkog saveza. Svečanost je održana 18.12.2009. god. U Hotelu «Bonavija» u nazočnosti velikog broja lovaca i uglednih gostiju.

            Jedan od ključnih problema s kojim se Savez još uvijek susreće je pitanje izlova nezavičajne /nepoželjne/ divljači na Kvarnerskim otocima. Iako lovci u organizaciji Saveza i uz potporu Županije čine velike napore da se brojno stanje te divljači, poglavito divljih svinja, stavi pod kontrolu, to se pokazalo teško provedivim.

Peto mandatno razdoblje započelo je 15.05.2010.  god. Ovo mandatno razdoblje karakterizira nastavak dobrog i kvalitetnog rada iz prethodnog razdoblja. Izuzetno dobri odnosi sa svim relevantnim institucijama u funkciji lovstva, Hrvatskim lovačkim savezom, resornim Ministarstvom, a posebno s Primorsko goranskom županijom na svim razinama. Valja naglasiti da je veliki dio lovozakupnina utrošen u opremanje Muzeja šumarstva, lova i ribolova u Brodu na kupi koji je u fazi dovršavanja i trebao bi biti otvoren do kraja ove godine.

Lovački savez od osnutka do danas izuzetno mnogo napora ulaže u obrazovanje lovačkih kadrova, posebno lovnih pripravnika. Prosječno, godišnje lovačke ispite položi oko 90 pripravnika te 15 - 20 lovočuvara i ocjenjivača trofeja, tako da se broj lovaca iz godine u godinu povećava. Poznati smo kao Savez koji drži visoku razinu  kvalitete i kriterija u edukaciji lovaca, čime se posebno ponosimo. Od 1995. god. do danas lovačke ispite, ispit za lovočuvara i ocjenjivača lovačkih trofeja položilo je ukupno 1.536 građana

S ukupno 30 naslova izdanih tijekom minulih 17 godina, rijetko se može pohvaliti bilo koji županijski savez u Hrvatskoj,  pa i sam Hrvatski lovački savez.  A kao što vidimo pokrenuta je i Web stranica Saveza koja će se redovno ažurirati s najnovijim podacima.