Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Povećani troškovi prihrane divljači
Povećani troškovi prihrane divljači
     S obzirom na posljednje vremenske sniježne neprilike u Gorskom kotaru, sva lovačka društva na tom području, kao i dio priobalnih koja gravitiraju prema goranskim lovištima, trpe znatne štete na divljači kojom gospodare. Posebnim marom i velikom angažiranošću lovaca na tim područjima u vidu dodatne prihrane i prehrane, lovačka su društva izložena ne malim troškovima u vidu dobave hrane i unosu iste u lovišta. O izuzetno velikim aktivnostima lovaca svakodnevno dobivamo informacije o unosu hrane u lovišta i izrade prtina do ostavljene hrane na otvorenom ili do hranilišta.

     Kako još uvijek ne znamo konačnu situaciju u lovištima, pretpostavljamo da će doći i do reduciranog, odnosno smanjenog odstrjela, a time i do smanjenog prihoda članica. Uslijed visokog i teškog snijega koji je u pojedinim predjelima dosegao visinu i do 2 metra, a u višim predjelima i preko 2 metra, nastale su štete i na lovnotehničkim objektima zbog rušenja istih.

     Cijeneći stanje na terenu dostavili smo i dopis Primorsko-goranskoj županiji u kojem navodimo da bi bilo svrsihodno razmotriti cjelokupnu situaciju sa svim posljedicama te određenim sredstvima pripomoći lovačkim društvima u nadoknadi novčanih sredstava u okviru njihovih mogućnosti ili razmotriti mogućnost o smanjenju cijene lovozakupnina za članice Saveza koje su zahvaćene navedenom nepogodom.