Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Pomoć lovcima Sisačko-moslavačke županije
Pomoć lovcima Sisačko-moslavačke županije
     Nakon katastrofalnog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, članice Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije uključile su se u sakupljanju značajnih financijskih sredstava za pomoć kolegama lovcima sa nastradalog područja u svrhu saniranja šteta na lovačkim domovima, lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima. Tako su članice našeg Saveza u vrlo kratkom roku, temeljem inicijative Hrvatskog lovačkog saveza sakupile 59.200 kn,  u kojem su sudjelovali LU "Divokoza" Brod na Kupi sa 2.000,00 kn, LD "Gradina" Novi Vinodolski 2.000,00 kn, LD "Halmac" Nerezine 2.000,00 kn, LD "Jelen" Čavle 2.000,00 kn, LD "Jelen" Skrad-Ravna Gora 3.000,00, LD "Jelenski jarak"  Vrbovsko 1.500,00 kn, LD  "Kamenjarka" Mali Lošinj 2.000,00 kn, LD "Košutnjak" Novi Vinodolski 1.500,00 kn, LD "Kobac 1960" Lovran 1.500,00 kn, LU "Lipov vrh" Severin-Lukovdol 2.000,00 kn, LD "Lisjak" Kastav 3.000,00 kn, LD "Medviđak" Drivenik 2.000,00 kn, LD "Orebica" Krk 3.200,00 kn, LD "Platak" Rijeka 1.500,00 kn,LU "Ričina" Crikvenica 1.500,00 kn, LD "Srndać" Brod Moravice 2.000,00 kn, LD "Srndać" Permani 3.000,00 kn, LD "Srndać" Hreljin 1.500,00 kn, LD "Srnjak" Fužine-Lokve 3.000,00 kn, LD "Tetrijeb" Čabar 2.000,00, LD "Tetrijeb" Delnice 1.500,00 kn, LD "Tetrijeb" Gerovo 2.000,00 kn, LD "Tuhobić" Krasica 2.500,00 kn, LD "Vepar" Mrkopalj 1.500,00 kn, LD "Vidra" Turke 1.500,00 kn, HLD "Zec" Klana 1.500,00 kn, te Lovački savez Primorsko-goranske sa 5.000,00 kn. Samoj inicijativi pridružio se i RST- Pellet iz Delnica sa 1.500,00 kn

     Mnogi članovi Lovačkog saveza PGŽ-e samoinicijativno su, odmah nakon potresa priskočile u pomoć svojim lovcima-kolegama na razrušenom terenu, pokazujući solidarnost i humanost. Zajedničkim akcijama dovozili su potrebnu robu i materijale koju su nesebično skupljali preko svojih članova, pa su tako članovi LD-a "Golub" Kampor dopremili pomoć sa najnužnijim potrepštinama LD-u "Kuna" Sela pored Siska u vrijednosti oko 10.000,00 kn, dok su LD-a "Srndać" Grižane-Belgrad, "Vepar" Bribir i "Vinodol" Novi Vinodolski pripomogli članovima LD "Fazan" iz Petrinje sakupivši robu i materijal za obnovu stradalih objekata u vrijednosti od 12.000,00 kn.

     LD "Jelenski Jarak"  Vrbovsko sakupilo je 3.500,00 kn dodatne pomoći, LD "Kamenjarka" Kukuljanovo-Škrljevo je preko svojih članova prikupilo 5.000,00 kn, LD "Kuna" Lopar 8.000,00 kn,  LD „Lisjak" Kastav" 5.000,00 kn, LD Orebica" Cres materijala i robe u vrijednosti od 15.000,00 kn, LD  "Perun" Mošćenička Draga 5.000,00 kn, LD „Vepar" Veli Lošinj 10.000,00 kn, HLD "Zec" Klana dodatnih 2.500,00 kn te Čagalj d.o.o. Zagreb 15.000,00 kn. Mnogobrojne lovkinje i lovci organizirali su sakupljanje financijskih sredstava i donacija koje su samostalno distribuirali onima kojima je u tim trenucima bilo najpotrebnije te time pokazali nesebičnost u pomaganju stradalima na Banovini.