Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Osposobljavanje lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanu na tržište
Osposobljavanje lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanu na tržište

     Polovicom ožujka ove godine Lovački savez Primorsko-goranske županije je organizirao seminar za osposobljavanje lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište.  Prošle godine, zbog važnosti  teme seminaru se odazvalo čak 65 lovaca iz gotovo svih lovačkih društava/udruga - članica Lovačkog saveza PGŽ. Kao i prethodne godine, tako je i ove godine seminar održao dr. sc. Tibor Andreanszky kao educirani predavač po modelu „lovac i veterinar“ za obuku lovaca poradi prvog pregleda odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište za 28 kandidata.

Izvedbeni nastavni plan osposobljavanja obuhvaćao je sljedeća područja:

1. anatomija, fiziologija i ponašanje divljači

2. neprirodno ponašanje i patološke promjene koje se javljaju kod divljači zbog bolesti, onečišćenja okoliša ili drugih čimbenika koji mogu utjecati na zdravlje ljudi nakon konzumacije mesa te divljači

3. pravila higijene i pravila tehnike rukovanja, prijevoza, evisceracije, uzorkovanja i dostave uzoraka divljači nakon odstrela

4. odgovarajući propisi koji se odnose na zdravlje životinja i ljudi te higijenske uvijete koji uređuju stavljanje divljači na tržište.

     U prvom području lovci su mogli vidjeti izgled i položaj  unutarnjih organa kod lovne divljači, upoznati su sa osnovnim fiziološkim funkcijama tih organa kao i ponašanjem divljači. Osobiti naglasak je stavljen na osmatranje divljači prije odstrjela.

     Drugo područje u kojem se govorilo o neprirodnom ponašanju i patološkim promjenama kod različitih bolesti, bilo je i najzanimljivije za lovce. Tijekom prezentacije ovog područja lovci su se upoznali sa osnovnim znakovima koji se mogu vidjeti kod bolesne životinje, njeno ponašanje, držanje  i kretanje za vrijeme bolesti, promjene na koži, dlaci, prirodnih otvora, uzimanju hrane. Nakon usvajanja informacija o neprirodnom ponašanju bolesne divljači slijedio je niz slajdova na kojima su lovci mogli vidjeti razne patološke promjene na površini tijela, te unutarnjim organima trbušne i grudne šupljine. Osobita pozornost je dana skupini bolesti koje nazivamo zoonozama, a koje su opasne za ljude.

     Nakon odstrjela divljači lovac obavlja vađenje unutarnjih organa, a pravilna tehnika i higijena vađenja organa, uzimanje uzoraka za pretragu na trihinelozu i svinjsku kugu te higijenski transport divljači prikazani su u trećem nastavnom području.

     Legislativa koja je vezana za ovu temu obrađena je u posljednjem nastavnom području.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku zajednicu 13.07.2013. godine naša zemlja je prihvatila i tzv. „Higijenski paket“ , koji se sastoji od nekoliko Uredbi koje obrađuju tematiku higijene hrane, prerade, transporta i njenog skladištenja. Unutar Uredbe 853/2004 nalazi se poglavlje koje govori o potrebi edukacije lovaca za prvi pregled divljači nakon odstrjela, postupcima pregledavača u slučaju nalaza patoloških promjena na odstrijeljenoj divljači, uzimanju uzoraka za pregled, obavještavanju nadležnih organa, postupcima sa mesom divljači nakon pregleda, potrebnim temperaturama na kojima se mora ohladiti divljač. Paralelno sa ovim Uredbama EZ, lovci su upoznati i sa našima Nacionalnim zakonodavstvom (Zakon o hrani, Zakon o veterinarstvu i dr.). Detaljnije je objašnjen i rastumačen Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište. Svaki je lovac dobio fotokopiju ovog Pravilnika.

     Zadnji dio ovog osposobljavanja bila je provjera stečenog znanja koja je provedena putem pismenog testa. Bila su podijeljena tri različita testa sa po deset pitanja, a koja su lovci morali riješiti u vremenu od 30 minuta. Na kraju su testovi pregledani, utvrđen je broj točnih i netočnih odgovora za svakog lovca. Svi lovci koji su prisustvovali ovom osposobljavanju za prvi pregled odstrijeljene divljači uspješno su položili ovaj test.

     Svaki će lovac koji je položio ispit dobiti uvjerenje o osposobljenosti i iskaznicu s registracijskim brojem kao dokaz o osposobljenosti za obavljanje prvog pregleda odstrijeljene divljači.


Bojan Marković, dipl.ing.šum.