Nalazite se u > Vijesti iz saveza
Održana skupština HLD "Zec" Klana
Održana skupština HLD

   Redovna godišnja skupština HLD „Zec“ Klana održana je ove nedjelje 26.04.2015. godine na tradicionalnom mjestu u kino dvorani u Klani. Skupštini je prisustvovalo 58 članova društva i pozvanih gostiju. Otvorenje skupštine započelo je intoniranjem hrvatske himne „Lijepa naša“, a potom je minutom šutnje dana počast preminulim članovima društva.

   Uvodnu riječ imao je predsjednik društva, Matija Laginja koji je pozdravio sve prisutne te predložio članove radnog predsjedništva skupštine, zapisničara, te dva ovjerovitelja zapisnika. Povjerenstvo za utvrđivanje brojnog stanja utvrdilo je da skupštini prisustvuje dovoljan broj članova i da su odluke koje se donesu na skupštini pravovaljane.

    Započeo je radni dio skupštine gdje je predsjednik društva u kratkom i sažetom izvještaju informirao prisutne o aktivnostima koje je društvo imalo u periodu od zadnje skupštine do danas. Kao stručna osoba u društvu predsjednik je ukratko dao izvještaj i o gospodarenju lovištem u ovom periodu. Slijedili su potom izvještaji računopolagatelja o financijskom poslovanju, predsjednika Nadzornog odbora o radu odbora i predsjednika povjerenstva za lovni turizam. Nakon prezentiranih izvješća dana je riječ za raspravu prisutnim članovima društva. Kako o izvješćima nije povedena rasprava pristupilo se glasanju za usvajanje gore navedenih izvješća koji su jednoglasno prihvaćeni. Sedma točka dnevnog reda bila je prijedlog planova za 2015/2016. godinu, gdje je predsjednik u kratkim crtama iznio prijedloge planova gospodarenja  lovištem,  a računopolagatelj plan financijskog poslovanja. I ovi planovi dani su članovima skupštine na usvajanje što su prisutni jednoglasno prihvatili dizanjem ruku.Kako je običaj na kraju svake skupštine dana je riječ i gostima. Tako su pozdravne riječi kao i želje za daljnjim uspješnim radom društva uputili gospodin Gauš u ime općinskog vijeća Klane, g. Herman Sušnik upravitelj šumarije Klana, g. Dario Gauš zapovjednik DVD Klana i g. Bojan Marković tajnik LS Primorsko-goranske županije.  Na kraju je tajnik Marković u ime LS PGŽ predao povelju HLS-a za dugogodišnju vjernost i članstvo g. Viktoru Mezlaru, dugogodišnjem članu Lovačkog društva.  Skupština je završena sa odličnim domjenkom koji je bio priređen u lovačkoj kučici „Prve njive“.


Tekst: Tekst: Tibor Andreanszky

Foto:Slike: Sandro Princ